Viking data og ydelsesservices mælkeprøver 

Viking data og ydelsesservice varetager ydelseskontrol i ca. 2175 besætninger med gns.233 køer. Ydelsesservicen består af indhentning af mælkeprøver og data som bliver analyseret for forskellige parametre og efterfølgende for landmanden en række resultater som kan bruges i forhold til management, avl og udvikling i besætningen. 

Mælkeprøverne analyseres for:

Derudover har mælkeproducenterne mulighed for at tilvælge analyser for:

Prøvens vej til resultat

Ude i besætningen bliver mælkeprøven udtaget ved den daglige malkning. Her kobles stregkoden på det lille prøveglas sammen med koens nummer. På den måde er der sikkerhed for at de rigtige resultater kommer tilbage til den rigtige ko. 
Efter endt prøveudtagningsdøgn bliver besætningens mælkeprøver afhentet af en af RYKs kontrolassistenter og senere transporteret til Eurofins, hvor der bliver foretaget en række analyser på mælken. Resultaterne fra mælkeanalyserne på laboratoriet sendes til databasen og kobles med data fra besætningen, hvorefter data er klar til landmanden. Resultater og beregninger findes ved opslag i DMS samt på forskellige udskrifter. 

Ydelseskontrol – 2 tilbud

Vi tilbyder: 
  • 11 årlige kontrolleringer (1 prøve pr ko pr gang)
  • 6 årlige kontrolleringer (2 prøver pr ko pr gang)
Som udgangspunkt udføres arbejdet ved prøveudtagningen af staldpersonalet. Hvor det ikke er muligt, løser Viking Ydelseskontrols kontrolassistenter denne opgave.