Sensehub System Og Funktion

Et enkelt system med få komponenter

SenseHub™ systemet består i besætninger op til 600 køer normalt kun af en Controller med et tilslutningskabel og transpondere på halsrem eller som øremærker.

Controlleren virker både som hjernen i systemet og som antenne, og den dækker en distance på op til 500 meter. Er der behov for ekstra rækkevidde kan der tilsluttes ekstra antenne(r).

Der skal være adgang til internet. Vikings support team kan evt. vejlede før etablering af internet.

Adgang til information sker via PC, smartphone eller tablet.

Sensehub Komponenter Web
Et enkelt system med få komponenter.
Sensehub Produkter Web
Halsremstransponder og øremærketransponder.

Funktioner i SenseHub™

SenseHub™ anvender/registrerer følgende parametre: fysisk aktivitet, drøvtygningstid, ædetid, respiration (puster dyret), dyr der er sideliggende (f.eks. mælkefeber), ændret adfærd ved afgræsning, laktationsstadie.

Disse parametre anvendes til at danne de forskellige rapporter og alarmer som SenseHub™ systemet leverer og som tilgås via det/de medier der falder dig mest naturligt og praktisk.

Sensehub Features Web

Reproduktion – SenseHub™ finder:

 • Højaktive dyr
 • Dyr uden brunst
 • Unormale brunster
 • Dyr mistænkt for abort
 • Sandsynligheden for opnået drægtighed

Funktionen er inkluderet på alle applikationsniveauer - Starter, Avanceret og Premium.

 

Sundhedsovervågning – SenseHub™ finder:

 • Dyr til tjek
 • Køer med lavt sundhedsindeks
 • Køer der er akut syge og udløser alarm
 • Nykælver overvågning

Funktionen er inkluderet på applikationsniveauerne - Avanceret og Premium.

 

Overvågning før og efter kælvning – SenseHub™ finder:

 • Langtrukne kælvninger
 • Køer der er syge omkring kælvning som f.eks. mælkefeber
 • Køer der har vanskeligt ved at komme i gang efter kælvning

Funktionen er inkluderet på applikationsniveauerne - Avanceret og Premium.

 

Overvågning af Fodringsrutiner og rationer – SenseHub™ finder:

 • Daglig variation i aktivitet og drøvtygning i forhold til normalniveauet
 • Overblik over variation i drøvtygning over lang tid på gruppeniveau
 • 10 dages overvågning af variation i drøvtygning indenfor gruppen af lakterende køer

Funktionen er inkluderet på applikationsniveauet - Premium.

 

Overvågning af varmestress – SenseHub™:

 • Overvåger om der er grupper af køer der lider akut under varmestress på dagsniveau
 • Giver overblik over sammenhæng mellem varmestress, ædetid og drøvtygning over tid

Funktionen er inkluderet på applikationsniveauet - Premium.

 

Grupperutiner – SenseHub™ fortæller hvis:

 • Der sker ændringer i køernes aktivitet og rutiner – noget der stresser gruppen
 • Der er ændring i drøvtygning som kan vedrøre ændring i fodring
 • Temperaturændringer der kan medføre varmestress

Funktionen er inkluderet på applikationsniveauet - Premium.