Hero 11 Nov VH Romello Daughter No 31530 4143 From Carsten Grinderslev Sørensen Hobro

Økonomisk, sunde og frugtbare køer

Avlsmålet for VikingHolstein er økonomiske, sunde og frugtbare køer med høj produktion og funktionelt eksteriør. Avlsmålet beskrives i NTM-indekset, der sikrer maksimal fremgang for alle økonomisk vigtige egenskaber.

Genomisk selektion er et vigtigt redskab, når VikingGenetics finder de avlsmæssigt bedste tyrekalve til avlsprogrammet. Hvert år tester Viking 3.000 Holstein-tyrekalve fra Skandinavien genomisk samt et tilsvarende antal via internationale samarbejder. Viking køber årligt 125 tyrekalve med højt NTM og variation i afstamningen. De bedste 100 bliver udvalgt til sædproduktion og benyttes som tyrefædre.

Avlsgrundlaget er knap 600.000 ydelseskontrollerede Holstein-køer i de tre Viking-lande. Herudover supplerer VikingGenetics med den bedste genetik fra andre lande med Holstein-populationer på højt niveau.

Viking foretager intensivt ET på populationens bedste hundyr.

VikingHolstein arbejder sammen med andre europæiske lande om genomisk selektion gennem organisationen EuroGenomics. Det giver bedre sammenligningsgrundlag og højere sikkerheder på de genomiske avlsværdier.

VH Sadudu – en toptyr fra Stenisminde

Anders Elholm Andersen fintuner konstant bedriften for at skabe den bedste bundlinje.