152A6221

Separationslåge fra Viking

Et skridt i den rigtige retning

Hvad er Allflex separationslåge?
Allflex separationslågen giver mulighed for automatisk og effektivt at separere køer og kvier med mindst mulig indgriben i dyrenes daglige rutiner og med minimal forstyrrelse af ko-trafikken. Tiden med at finde og adskille enkeltdyr fra flokken kan spares samtidig med at unødig stress af hele flokken undgås.

Separation af grupper af dyr til inseminering, drægtighedsundersøgelse, sundhedskontrol eller behandling er tidskrævende og forstyrrer ofte de normale rutiner.

  • Opnå en rolig og effektiv ko-trafik
  • Reducer risiko for arbejdsskader
  • Få bedre velfærd og produktion
  • Reducer arbejdskraftbehovet


Sådan anvendes Allflex separationslåge

Manuel
Den automatiske separation kan undertrykkes ved manuelt at indtaste hvilke køer, der skal separeres fra. Dyr til separation kan også vælges løbende f.eks. i forbindelse med malkning.

Automatisk
Systemet identificerer cSense og HRLDn Transponderne på køerne, når de går ind i separationslågen og afhængigt af kriterierne sat op i SenseHub eller Heatime® separeres dyrene hurtigt og pålideligt fra flokken.

152A6233 Tilrettet

Separationslågen i funktion.

Allflex Separationsla╠Ège Forklaring

Separationslågen separerer køer og kvier ud fra forud definerede kriterier.

81605 Allflex Separationslåge Grafik Sort Hvid