Børste2

Krav om kobørster fra juli 2022

- også for stalde bygget før 1. juli 2010

Køer, ungdyr og kalve har et stort behov for at udføre hudpleje for at fjerne støv, skidt og utøj. Det giver dem stor velvære at klø sig, og de bruger hudplejebørster flittigt. Derfor er der krav om børster til hudpleje. Kravene gælder malkekvæg og afkom af malkekvæg. Aktuelt gælder kravet for stalde taget i brug efter 1.juli 2010. Men fra 1. juli i år træder kravet om børster i kraft også for stalde, der er taget i brug før 1. juli 2010. 

 

En børste pr. 50 køer

Malkekøer skal have adgang til mindst én roterende kobørste. I flokke med flere end 50 køer skal der mindst være en roterende børste pr. 50 køer. Der afrundes til nærmeste hele antal børster. Dvs. i flokke med f.eks. 74 køer skal der være mindst én børste, mens der ved 75 køer skal være mindst to. 

Køer, der er opstaldet i enkeltkælvningsbokse, enkeltsygebokse eller i separationsbokse, hvor de opholder sig få timer i forbindelse med f.eks. inseminering eller behandling, er undtaget for kravet om adgang til børster. Køer, der går i fællesbokse i længere tid, f.eks. goldkøer og køer i fælles syge- eller aflastningsbokse skal også have adgang til kobørster. Uanset hvor små holdene er, skal der være en børste der roterer og kan yde den funktion som den skal, for at imødekomme koens hudpleje behov.

Med ”roterende” menes, at børsterne skal kunne rotere om egen akse, men ikke nødvendigvis være drevet af en motor. Dog skal de yde reel hudpleje. F.eks. må de ikke være løsthængende, så de kan skubbes væk af koen.