HERO Kobørste (1)

Nye krav om kobørster fra 1. juli

- også for stalde bygget før 1. juli 2010

Køer, ungdyr og kalve har et stort behov for at udføre hudpleje for at fjerne støv, skidt og utøj. Det giver dem stor velvære at klø sig, og de bruger hudplejebørster flittigt. Derfor er der krav om børster til hudpleje. Kravene gælder malkekvæg og afkom af malkekvæg. Aktuelt gælder kravet for stalde taget i brug efter 1.juli 2010. Men fra 1. juli i år træder kravet om børster i kraft også for stalde, der er taget i brug før 1. juli 2010. 

 

En børste pr. 50 køer

Malkekøer skal have adgang til mindst én roterende kobørste. I flokke med flere end 50 køer skal der mindst være en roterende børste pr. 50 køer. Der afrundes til nærmeste hele antal børster. Dvs. i flokke med f.eks. 74 køer skal der være mindst én børste, mens der ved 75 køer skal være mindst to. 

Køer, der er opstaldet i enkeltkælvningsbokse, enkeltsygebokse eller i separationsbokse, hvor de opholder sig få timer i forbindelse med f.eks. inseminering eller behandling, er undtaget for kravet om adgang til børster. Køer, der går i fællesbokse i længere tid, f.eks. goldkøer og køer i fælles syge- eller aflastningsbokse skal også have adgang til kobørster. Uanset hvor små holdene er, skal der være en børste der roterer og kan yde den funktion som den skal, for at imødekomme koens hudpleje behov.

Med ”roterende” menes, at børsterne skal kunne rotere om egen akse, men ikke nødvendigvis være drevet af en motor. Dog skal de yde reel hudpleje. F.eks. må de ikke være løsthængende, så de kan skubbes væk af koen. 

Mindst én børste til kalve i grupper

Kalve og ungdyr skal også have adgang til mindst én børste, når de opstaldes i grupper af tre eller flere. Der er ikke krav til antallet af børster, og de behøver ikke at være roterende. Fastmonterede børster, beregnet til hudpleje, kan bruges, men kostehoveder duer ikke, da de hurtigt mister hårene. Børsterne kan være en kilde til smitteoverførsel mellem holdene. Men hvis de vaskes og desinficeres på samme måde som væggene i boksene eller hytterne, er risikoen minimal. 

Børsterne skal placeres, så de er let tilgængelige, men ikke i vejen for den normale trafik mellem hvile-område og ædeplads. De må heller ikke begrænse køernes adgang til og fra malkning. 

For økologiske bedrifter er der yderlige krav. Bl.a. skal økologisk kødkvæg også have adgang til børster. Se: Anbefalinger for at højne dyrevelfærd, miljø og etik ved produktion af økologisk mælk og kød fra bedrifter med kreaturer (pdf).  

 

Dyrlæge Line Fruergaard-Roed understreger, at det er vigtigt, at pris, funktion og holdbarhed går op i en højere enhed, når du skal ud at investere i kobørster.

Line anbefaler følgende overvejelser ved køb af kobørster:

  • Vælg kobørster, der som minimum kan børste hoved, ryg og halerod. 
  • Tænk gerne over, hvilke områder børsterne dækker over, og vælg eventuelt to der supplerer hinanden. 
  • Undgå børster, som koen kan skubbe i en fastlåst stilling.
  • Sørg for at børsten har halesikring. 
  • Overvej børsternes strømforbrug – i gennemsnit bruges børsterne 10 timer pr. døgn.
  • Undersøg prisen på reservedelene til kobørsterne og om de er nemme at udskifte selv.

Hos VikShop har du 2 års garanti på alle kobørster