Logo RYK Article Entry Spot Reference Image 726 X 330 6 (1)

RYK-Fonden

Om RYK-Fonden

RYK er en Erhvervsdrivende Fond etableret af Landbrug & Fødevarer

Fonden blev etableret i 2003, hvor Fonden købte aktiverne fra 27 kontrolforeninger og overtog registreringsarbejdet fra de daværende TP-stationerne.

Fondens formål er at varetage registreringsfunktioner samt ydelseskontrol indenfor husdyrbruget. Herunder sikre løbende tilpasning af ydelseskontrollen til ny teknologi (se vedtægterne §3)

 

Fondens bestyrelse består af fem medlemmer

  • Formanden for L&F, Kvæg
  • Et bestyrelsesmedlem fra L&F, Kvægs bestyrelse som deltager i ydelseskontrollen
  • Direktøren for L&F, Kvæg
  • To uafhængige medlemmer der vælges af RYK´s Fondsbestyrelse

Læs vedtægter for fonden HER

 

I 2022 udliciterede Fonden det daglige arbejde med registrering og ydelseskontrol til Viking Danmark.

Aktiverne blev solgt til Viking Danmark og medarbejderne virksomhedsoverdraget til Viking Danmark.

RYK fører kontrol med at udførslen af ydelseskontrollen lever op til udførslen af de aftalte outsourcede opgaver

 

RYK-Fonden har nedsat en driftsbestyrelse som vælges af RYK´s brugerråd som også er Viking Danmarks repræsentantskab blandt de medlemmer som er tilsluttet ydelseskontrol. Der vælges otte personer. Medarbejdere som arbejder med ydelseskontrol, vælger èn repræsentant.

 

Ryk Bestyrelse Card Spot 840X550 4

RYK´s driftsbestyrelse

Marian Altena og Stig Lange var ikke til stede.