IMG 3199 Srgb Web

Drægtighedsundersøgelser

Garanti - drægtighedsundersøgelser

Inseminørerne kan foretage drægtighedsundersøgelser fra 42 dage efter sidste inseminering. Da vi arbejder med biologisk materiale, kan vi ikke give 100 % sikkerhed for den anførte diagnose. Som følge heraf kan der ikke gøres krav gældende overfor VikingDanmark, dersom den anførte diagnose på et senere tidspunkt har været fejlagtigt anført.

 

Levering af højdrægtige dyr

Dyreværnslovgivningen foreskriver, at dyr ikke må leveres til slagtning i den sidste tiendedel af drægtighedsperioden. VikingDanmark påtager sig ikke noget erstatningsansvar for fejldiagnose, dersom dyret er drægtighedsundersøgt tidligere end 30 dage før levering til slagtning. Ved drægtighedsundersøgelsen kan der ikke gives garanti for, hvor langt dyret er henne i drægtigheden.

 

Ingen drægtighedsundersøgelser

Der foretages ikke drægtighedsundersøgelser om søndagen.

Drægtigheder Img 3361 Vn Web

Kontakt vores specialister indenfor drægtighedsundersøgelser