Vh Grafit Datter No 32008 4666 From Oluf Bøgh Hobro Scenic1 Srgb Web

NTM - sundhed, eksteriør, produktion og god økonomi

NTM (Nordic Total Merit) er et balanceret total indeks, som giver både sundhed, produktion og godt eksteriør. Indekset er sammensat af ikke mindre end 80 forskellige egenskaber, som er grupperet i 15 delindekser. Beregningen af NTM sker ved en vægtning af de 15 delegenskaber med den økonomiske værdi, hvor hvert indekser bidrager til koens dækningsbidrag og dermed landmandens økonomi. Produktion gør det ikke alene, og derfor er der i NTM stor fokus på at reducere omkostningerne ved at vægte sundhed og reproduktion højt. Fordelingen mellem sundhed, produktion og eksteriør ses i figur 1.

NTM Ko

Figur 1. NTM.

Avlsplanen

Viking har et effektivt avlsprogram, hvor alle de nyeste teknologier og værktøjer anvendes. Siden 2013 har genomisk test af alle tyre været grundstenen for avlsplanen. Genomisk test er en metode, hvor man ud fra en kortlægning af et dyrs DNA kan beregne det enkelte dyrs avlsværdier på et meget tidligt tidspunkt i dyrets liv.

Viking udvælger interessante tyrekalve til genomisk test ud fra en screening af interessante hundyr i Danmark, Sverige og Finland. Når tyrekalven bliver født, bliver der hurtigst muligt taget en genomisk test, så det kan blive afklaret, om tyrekalven er interessant. De mest interessante kalve købes hos opdrætteren og indsættes på tyrestationerne i Danmark eller Sverige. I figur 2 vises den samlede avlsplan for Viking.

Avlsprogram Selektion Web 2

Figur 2. Princip i avlsplan (Holstein=grøn, VikingRed=rød, Jersey=gul).

Embryontransplantation (ET) er et andet vigtigt værktøj i Vikings avlsplan. Alle interessante hundyr i Danmark, Sverige og Finland screenes, og de bedste får tilbudt en eller flere skyllekontrakter. Hvis ikke opdrætteren har interesse i ET arbejdet, er der mulighed for at sælge de allerbedste kvier til Vikings ET program - VikingEmbryo.

Viking har samarbejdspartnere i en række lande, hvor der også screenes for gode tyrekalve med højt NTM. Hvis der findes en tyr med højt NTM, køber Viking kalven og har den opstaldet forskellige steder i verden. Her tappes tyren, og sæden sendes til Danmark, Sverige og Finland, så Vikings medlemmer får glæde af den gode genetik, som Viking finder rundt om i verden.