Krydsning1 Img 1207 Srgb Web

Krydsning med kødracer

Gode reproduktionsresultater og/eller anvendelse af X-Vik sæd giver mulighed for bedre økonomi ved at inseminere de avlsmæssigt dårligste køer med kødracesæd.

Større produktion af både mælk og kød

Sæd af kødkvægsracer anvendt i kombination med X-Vik giver mulighed for at øge produktionen af både mælk og kvalitetskød i malkekvægbesætninger.

Ydelsesniveauet i besætningen stiger som følge af, at der kun tillægges kvier efter de avlsmæssigt bedste og højestydende køer.

På de dårligste køer anvendes sæd af kødracetyre. Krydsningskalvene koster mere til slagtning end renracede malkeracetyre - det giver øget indtægt her og nu.

 

Nettotilvækst og klassificering

Afkom efter kødracetyrene har højere nettotilvækst og bedre klassificering. Nettotilvæksten for krydsningskalve, der slagtes 8-12 måneder gamle, er 30-80 gram højere pr. dag og klassificeringen er op til 3 klasser bedre.

 

Fødselsforløb og kalvenes livskraft

Vi anbefaler kun, at anvende kødracesæd på køer. Antallet af levende og letfødte kalve er forskelligt fra kødrace til kødrace, ligesom der er stor variation indenfor den enkelte race. Registreringerne af fødselsforløb etc. indgår i beregningen af kødkvægtyrenes fødselsindeks efter samme princip som hos malkeracer.

 

Et sikkert valg

Sæd af ungtyren anvendes til både renavl og krydsning.

Viking anbefaler udelukkende tyre til krydsningsbrug på malkekøer, som er afprøvet under danske vilkår for fødsel, kødproduktion og fodereffektivitet.

Din Viking avlsrådgiver informerer gerne mere om valg af kødrace til krydsning.

For yderligere information om forskellige racer og tilgængelige tyre, se under kødkvæg.