Hero 8 Aug VJ Haley Daughter No 5598202283 From Sønderfenner Ribe Scenic01

Høj produktion i kg fedt og protein

Avlsmålet for VikingJersey er økonomiske, længelevende, sunde og frugtbare køer med høj produktion i kg fedt & protein, som tillige har et funktionelt eksteriør. Avlsmålet beskrives i NTM-indekset, der sikrer maksimal fremgang for alle de økonomisk vigtige egenskaber.

Jerseykoen er effektiv, når det gælder omsætning af foder til mælk, og hun er kendt for meget høje procenter af fedt og protein i mælken. Hun har gode malkeorganer, stærke klove, god holdbarhed og frugtbarhed, og hun passer perfekt til moderne produktionssystemer. God produktionsøkonomi er også en af Jerseykoens store styrker.

Genomisk selektion er afgørende for Viking i udvælgelsen af de avlsmæssigt bedste dyr til avlsprogrammet. Viking tester årligt 400 Jersey-tyrekalve genomisk, og de bedste 35 bliver anvendt som tyrefædre og kommer på brugsplanen for senere i livet at få malkende døtre i danske, finske og svenske besætninger.

Avlsgrundlaget er 70.000 ydelseskontrollerede Jerseykøer og et tilsvarende antal kvier. Årligt indkøber Viking ca. 35 kvier med meget højt NTM til indsættelse på donorstation. Her produceres embryoner med forskellige tyrefædre for at frembringe næste generation af tyrefædre som et supplement til det avlsarbejde, som foregår i private besætninger.

Jersey kvægbrugere anvender i udstrakt grad kønssorteret sæd. 2/3 af alle Jersey insemineringer foretages med X-Vik og andelen af sorteret kødkvægsæd er stærkt stigende.

VikingJersey er førende på verdensplan, og Vikings Jerseytyre rangerer højt på internationale toplister. Godt 60% af den sæd, der produceres, bliver eksporteret til lande i Europa, Nord- og Sydamerika, Syd Afrika, Asien og Oceanien.

Fokuseret avlsarbejde førte til VJ Nirak

Torben Illum Andersen bruger genomiske test, fordi de giver ham et godt overblik over hans besætning. Ud af hans avlsarbejde er kommet tyren VJ Nirak.