Privatlivspolitik

Opdateret april 2020

Privatlivspolitik for VikingLivestock A/S

VikingLivestock er en foreningsejet virksomhed, der formidler salg af levekvæg for VikingDanmarks medlemmer.

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan VikingLivestock (”vi” eller ”os”) behandler personoplysninger.

 

Dataansvarlig

VikingLivestock A/S

CVR. 38 19 04 31

Koldkærgaard, Agro Food Park 12

8200 Aarhus N

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af persondata, er du meget velkommen til at kontakte os på telefon +45 3038 7110 eller via e-mail til [email protected]

 

Levering af vores ydelser

”VikingLivestock kobler vores internationale netværk med vores danske netværk af rådgivere og sælger dine dyr til den højest mulige pris.

Når en af vores distributører/samarbejdspartnere møder en kunde, der efterspørger levedyr, finder vi dyrene hos Vikings medlemmer. Efterfølgende giver det mulighed for at sælge Viking-sæd og rådgivning til de kunder, som har købt Viking køer og kvier.

Denne bundling af sæd og dyr giver store muligheder og er til gavn for medlemmerne i VikingDanmark.”

Når vi formidler en handel af levekvæg, vil det ske med udgangspunkt i en sag, som vi opretter i et af vore systemer. På sagen kan der være tilknyttet en eller flere personer, som på forskellig vis er en del af sagen. Hvis du er en af disse personer, hvad enten du repræsenterer sælger eller køber eller er tilknyttet en eventuel samarbejdspart, vil vi behandle en række almindelige personoplysninger om dig. De oplysninger, som vi behandler stammer fra dig selv eller fra den part, som du repræsenterer. Personoplysningerne bruger vi til at kommunikere med dig og til at gennemføre handlen.

I forbindelse med en handel indsamler vi oplysninger om aktuelle salgstilbud fra VikingDanmarks medlemmer, herunder oplysninger om besætninger og dyr, som VikingDanmark har indsamlet fra CHR-registret og fra Kvægdatabasen.

Vi videregiver almindelige personoplysninger til vognmænd, samlestalde, pengeinstitutter og andre, som vi samarbejder med i forbindelse gennemførelse af en handel.

På baggrund af salgstilbud, meddelt til VikingDanmark eller direkte til os, vil du som besætningsejer kunne blive kontaktet af en salgskonsulent med henblik på vurdering af de tilbudte dyr.

Når vi leverer en ydelse behandler vi dine personoplysninger på grundlag af art. 6.1.b i persondataforordningen, (Behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i).

 

Kategorier af personoplysninger

Afhængigt af formålet som beskrevet ovenfor indsamler og behandler vi følgende kategorier af oplysninger om dig:

 1. Almindelige personoplysninger: Navn og kontaktoplysninger. Vi indsamler dit for- og efternavn, din e-mailadresse, din postadresse, dit telefonnummer og andre lignende kontaktdata
 2. Almindelige personoplysninger: Identitetsoplysninger. Vi indsamler CVR nummer, CHR nummer samt kundenumre og lignende oplysninger, der bruges til identificering
 3. Almindelige personoplysninger: Betalingsoplysninger. Hvis du er part i en handel, indsamler vi bankkontooplysninger, som vi skal bruge til at gennemføre betalinger og afregninger
 4. Almindelige personoplysninger: Besætnings- og dyredata. Vi indsamler oplysninger om de dyr, som tilbydes til salg, herunder lovpligtige CHR oplysninger, sundhedsstatus, kvægpas, drægtighedsattest, eksportstamtavle mv.
 5. Almindelige personoplysninger: Indhold. Vi indsamler også indholdet i beskeder, som du sender til os, såsom feedback og produktanmeldelser og spørgsmål eller oplysninger, som du giver til vores kundeservice. Hvis du besøger vores lokaliteter, optages du muligvis af vores overvågningskameraer
 6. Almindelige personoplysninger: Kontakter og relationer. Vi indsamler data om dine kontakter og relationer til andre leverandører og rådgivere

 

Kilder

Vi indsamler personoplysninger fra følgende kilder:

 1. Direkte fra dig
 2. Offentlige erhvervsregistre, såsom f.eks. CHR og CVR
 3. Kvægavlsforeninger, VikingDanmark
 4. Leverandører, f.eks. avlsrådgivere eller dyrlæger, som har en rådgivningsmæssig relation til din virksomhed
 5. Andre samarbejdspartnere, f.eks. virksomheder, som vi samarbejder med i forbindelse med gennemførelse af en handel
 6. Øvrige offentligt tilgængelige kilder

 

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

 1. Leverandører, f.eks. avlsrådgivere eller dyrlæger, som har en rådgivningsmæssig relation til din virksomhed
 2. Andre samarbejdspartnere, f.eks. virksomheder, som vi samarbejder med i forbindelse med gennemførelse af en handel

Personoplysninger overføres ikke til tredjelande udenfor EU/EØS.

I visse tilfælde overlader vi dine personoplysninger til databehandlere. Alle databehandlere er underlagt en skriftlig instruks med krav om, at databehandleren behandler dine oplysninger fortroligt og træffer passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, forringes eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondataforordningen.

 

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i overensstemmelse med følgende kriterier:

 1. Oplysningerne er nødvendige til de formål, hvortil de er blevet indsamlet
 2. For at overholde en retlig forpligtelse
 3. For at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares

Vi sletter dine oplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til at opfylde et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor. Det betyder, at vi opbevarer oplysningerne i den periode, hvor vi kan blive mødt med et krav, er forpligtiget efter lovgivningen (f.eks. bogføringsloven) eller har et andet sagligt formål med opbevaringen.

 

Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset
 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet)
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

 

Ændringer af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik grundet ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrende funktioner for at forbedre hjemmesiden, eller såfremt der sker ændringer af de behandlinger vi foretager.