Vj Lemon Vj Leby 1

Budgettyre

Dette er bruttolisten af budgettyre – bemærk alle tyrene vil ikke være tilgængelige ved alle inseminører, ligesom den enkelte budgettyr kun udleveres 1 - 2 uger