IMG 3175 Vn Web

Inseminøren drægtighedsundersøger

Drægtighedsundersøgelse udført af inseminøren er en naturlig del af inseminerings- og reproduktionsarbejdet i besætningen.

Resultatet af insemineringsarbejdet bliver bedre, når inseminøren også undersøger og følingen med besætningen bliver markant bedre, når begge services udføres af inseminøren. Inseminøren kan give langt bedre reproduktionsrådgivning, når det er ham/hende der drægtighedsundersøger.

 

Ved brug af Vikings inseminør er der klare fordele, fremfor hvad der ellers tilbydes:

  • Vi drægtighedsundersøger fem dage om ugen
  • Vi drægtighedsundersøger dyrene fra 35 dage fra sidste inseminering
  • Vi drægtighedsundersøger både køer og kvier
  • Vi sørger for løbende opsamling af dyr, der kan drægtighedsundersøges
  • Vi giver svar her og nu = hurtig opfølgning
  • Vi sikrer hurtig opfølgning på ikke drægtige dyr
  • Vi undersøger problemdyr
  • Vi laver gerne faste aftaler om reproduktionsopfølgning
  • Vi giver bemærkningskoder, som kan bruges i reproduktionsarbejdet
  • Transpondere til SenseHub kan bruges mere effektivt, når der drægtighedsundersøges løbende