Kontrolregler

Kontrolregler 

I forbindelse med et kontrolår kan man få status som enten Officiel eller uofficiel. Denne status er en betegnelse for om besætningen har overholdt de enkelte kontrolregler. Den enkelte status har betydning for besætningens mulighed for at kunne eksportere dyr til udlandet samt have stamtavler på dyrene i besætningen. 

 

Læs mere om kontrolregler her 

Ydelseskontrollen og Efterkontrollen 

Ydelseskontrollen foregår efter en række regler og retningslinjer som er vedtaget af Landbrug & Fødevarer, Kvæg. Dermed er der fastlagt regler for hvor ofte der skal foretages ydelseskontrol i den enkelte besætning. Her er der 2 valgmuligheder, 6 eller 11 gange årligt med så vidt muligt lige store intervaller i mellem. Antallet af kontrolleringer i en besætning, er afgørende for hvor mange prøver der skal tages af den enkelte ko ved hver kontrollering 
Efterkontrol foretages i en række besætninger som udvælges ved stikprøve. Efterkontrol udføres i samarbejde mellem RYKs personale og personalet i besætningen. 
Efterkontrol foretages for at sikre kvaliteten af ydelseskontrollen i Danmark. Formålet ved stikprøvekontrollen er at sikre en høj kvalitet af arbejdet. Tilliden til tallene er vigtige for alle brugere af data i forbindelse med rådgivning, samt ved beregning af avlsværdital, og som dokumentation ved køb og salg af dyr. 
RYK’s ydelseskontrol er certificeret i henhold til internationale regler for ydelseskontrol icar.org

Godkendelse af kontrolregnskab og regler for officiel registrering af afstamning hos kvæg

Efter endt kontrolår, når årsopgørelserne foreligger, skal ledelsen af den regionale RYK-afdeling tage stilling til om et kontrolregnskab kan godkendes eller skal overføres til uofficiel kontrol. Der kan være en god forklaring på at besætningen er endt i uofficiel kontrol, og det er derfor også muligt at ændre en sådan status ved at kontakte det kontor man er tilknyttet. 
Sættes man i uofficiel status har det betydning for muligheden for at få udskrevet eksportstamtavler, samt have begrænsninger i forhold til at udstille dyr på dyrskuer.