VR Cigar Daughter No 17634 Hanne Storm Brems, Fåborg

Priser

Nedenfor kan du se VikingDanmarks priser 2023. Vores ydelser og produkter opdateres løbende. Gældende fra 1. januar 2024.

Priserne er gældende fra 1. januar 2024

 • Besøgspris – hverdage: kr. 135 – betales altid uanset behandling.
 • Besøgspris – søn- og helligdage: kr. 270.
 • Besøgspris ved 2. og efterfølgende besøg samme dag, hverdage kr. 105 og kr. 210 søn- og helligdage, hvis det er samlet på én faktura.
 • Forgæves besøg: kr. 60 + besøgspris.
 • Pris pr. inseminering: kr. 30.
 • Hvis inseminørens tidsforbrug i din besætning afviger fra normtiden for et besøg med handlinger udbetales der bonus eller opkræves ekstra for tid. Hver enkelt inseminør har en egen normtid, som er regnet ud fra en gennemsnitstid for alle handlinger han udfører.
 • Telefontiden er fra kl. 07:15 - 07:30.
 • Bestilling efter normal telefontid: kr. 85.

 

Forgæves besøg

Ved forgæves besøg (pris + kr. 60) forstås:

 • Tilkald til drægtig ko/kvie
 • Ingen ko/kvie bundet eller på stald
 • Manglende oplysninger om ko/kvie ved ejers/fodermesters fravær
 • Afvigelse i forhold til VikingDanmarks sikkerhedsforskrifter
 • Afvigelse i forhold til praksis som medlem og inseminør har aftalt.

 

Undersøgelse mv.

Drægtighedsundersøgelse: Inseminøren kan ca. seks uger efter seneste inseminering konstatere, om koen/kvien er drægtig. Pris: kr. 23 pr. stk.

Forundersøgelse: Kontrol af hvor koen/kvien befinder sig i cyklus. Pris: kr. 23 pr. stk.

Der foretages ikke drægtighedsundersøgelser om søndagen.

 

Donor - inseminering/ilægning

Donorko inseminering: Udenfor inseminørens normale arbejdstid. Pris: kr. 290 pr. besøg på hverdage og kr. 580 pr. besøg på søn- og helligdage. 

Ilægning af embryoner: Besøgspris: kr. 365 – ilægning 1. embryon: kr. 305, ilægning nr. 2 og flere: kr. 185. (For ilægninger på søn- og helligdage opkræves der 730 kr. for besøg og ilægning 1. embryon 610 kr., ilægning nr. 2 og flere 370 kr.)

Forgæves besøg: kr. 560 og 1.120 kr. på søn- og helligdage.

Bemærk for donor inseminering/ilægning skal arbejdet aftales på forhånd med inseminør/DT-inseminør. Ilægning af embryoner er en specialopgave, som udføres af en specielt uddannet gruppe af vores inseminører. Det kræver koordinering og vi kan derfor ikke garantere ilægning "dag til dag"-service. Kontakt derfor DT-inseminøren i god tid, så arbejdet hos dig kan planlægges optimalt.

 

Levering af kvælstof

Medlemmer, som selv har sædbeholder, tilbydes følgende ordning med påfyldning af kvælstof: 

 1. Kvælstof leveres af VikingDanmark og aftale om levering (tid og sted) fås ved henvendelse til VikingDanmark på tlf. 8728 2000.
 2. Beholderen skal placeres efter anvisning fra sædbil-chaufføren, så han har gode arbejdsforhold omkring påfyldning.
 3. Der foretages opkrævning for levering af kvælstof 1 gang pr. år efter følgende betingelser:
  Medlemmer af VikingDanmark: Såfremt der hos VikingDanmark pr. år min. indkøbes 1 dose pr. antal årskøer i besætningen, faktureres der ikke for den leverede kvælstof. Der skal dog minimum indkøbes 50 sædstrå pr. år.
  Indkøbes der mindre end 1 dose pr. antal årskøer i besætningen eller under 50 sædstrå pr. år, faktureres 690 kr. pr. ønsket påfyldning.
  Påfyldning vil i videst muligt omfang finde sted i forbindelse med levering af sæd. Såfremt der ved leveringen skal påfyldes kvælstof på mere end 1 sædspand betales 15 kr. pr. liter kvælstof påfyldt øvrige spande.
  Ikke VikingDanmark-medlemmer - for pris og kontrakt: Kontakt Jytte Nielsen på tlf. 3047 6207. 
 4. Sædbeholderen og dens indhold af sæd eller embryoner står altid for besætningsejerens egen regning og risiko. VikingDanmark kan ikke gøres ansvarlig for sædbeholdere, som går tør for kvælstof, eller som ødelægges på anden måde.
 5. Ejerinseminører kan udover kvælstof bestille sæd og insemineringsudstyr samt produkter fra VikShop i forbindelse med udlevering. Bestilling sker ved henvendelse til din avlsrådgiver eller på VikShop.

 

Opbevaring af sæd

Sæd udleveret til inseminør opbevares i indtil 12 måneder uden beregning. Herefter kan sæden opbevares for ejeres regning til en betaling af kr. 50 pr. dose pr. år. Sæden opbevares altid for ejeres risiko.

 

Medlemskontingent

Alle medlemmer – aktive såvel som passive – bliver opkrævet et kontingent på kr. 450 årligt. 

Fakturagebyr: Der opkræves et fakturagebyr på kr. 50. Hvis papirversion af faktura frameldes og der sendes elektronisk faktura til landmand.dk, opkræves ikke fakturagebyr ved ordinær opkrævning. 

Insemineringsplaner: Insemineringsplaner for malkekvæg opkræves kr. 0,93 pr. hundyr i besætningen på udskriftstidspunktet.

 

Diverse undersøgelser

Genomisk LD-test/forældreskab:

Genonisk test/forældreskab ved brug af DNA øremærke: kr. 130 ekskl. øremærke

Genomisk test/forældreskab med Allflex TSU-glas: kr. 153,5

Genomisk test/forældreskab med AgroTag TSU-DNA-glas: kr. 152,5

Lagring af DNA i genbanken: 15 kr. pr. prøve

 

Priser for arvelige sygdomme kan ses under "Genetiske Analyser", som findes i DMS, Webdyr og Webdyr Plus.

 

 

Viking data og ydelsesservice 

Landmandspriser Ryk 2024 002 Side 1 (1)
Copy Of Viking Danmark Priser 2024 Side 1 (1)
Copy Of Viking Danmark Priser 2024 Side 2 (1) (1)

Kvægdatabasen er stedet hvor data gemmes.

Som landmand har man adgang til egne data og registreringer via programmet DMS eller EasyCow.

Det gælder f.eks. insemineringsdata, reproresultater, resultater fra seneste ydelseskontrol osv.

Programmerne udvikles og drives af SEGES Innovation og kan bestilles på: https://segesinnovation.dk/produkter-og-ydelser/digitale-loesninger/dms/

Priser og betingelser fremgår af: https://segesinnovation.dk/produkter-og-ydelser/digitale-loesninger/priser/

 

Der tages forbehold for prisændringer og fejl i priser på websitet.