63985 2589 VR Tokyo Scenic Vn Srgb Web

Kontraktpriser

Gældende fra 1. januar 2023
Alle priser i €

Viking
Holstein

Viking
Red

Viking
Jersey

Kompensation for udskydelse af beslutning

100 pr. periode

100 pr. periode

100 pr. periode

Indkøb af tyre 

5.000

3.000

3.000

Igangsætning

7.000

3.000

3.000

Tilskud til ET tyre i recipient besætninger

350

350

350

Indkøb fra recipient besætninger

1.000

1.000

1.000

Tilskud til testede ET tyre fra private besætninger

650

650

650

Bonus til opdrættere af donorkvier som tillægger tyre

3.000

2.000

2.000

Ekstra tilskud til opdrættere af PP tyre

3.000

-

3.000

Kvier

Viking
Holstein

Viking
Red

Viking
Jersey

Køb af kvier 

4.000

4.000

4.000

Køb af kvier, recipientbesætning

1.000

1.000

1.000

Skyllebidrag 

1.200

1.200

1.200

Bonus til opdrættere af donorkvier som tillægger kvier 

1.000

1.000

1.000

 

Der gives et skyllebidrag til de skylninger VikingGenetics har kontrakt på og opfylder de vilkår og betingelser som kontrakten er indgået under.

Hvis der udbetales et skyllebidrag, har VikingGenetics førsteret til at køb af alle tyrekalve efter denne skylning/skylninger.

Alle fødte ET-tyrekalve på et hundyr med kontrakt til VikingGenetics, som opfylder de vilkår og betingelser som kontrakten er indgået under, vil modtage et ET-testbidrag pr. genomisk testet tyrekalv. Her henledes opmærksomheden på, at embryoner skal være ilagt senest tre måneder efter, at ET-arbejdet er udført. Der udbetales på op til 5 tyrekalve pr. tyrefar, og maksimalt 12 tyrekalve pr. hundyr. Tyrekalven skal være i live og ved godt helbred, når resultatet af den genomiske test foreligger, for at udbetalingen sker. VikingGenetics har førsteret på køb af alle de testede tyrekalve.

For VikingHolstein og VikingRedHolstein gælder det, at der udbetales et engangsbeløb ved køb af kalven.

For VikingRed og VikingJersey gælder det, at der udbetales et beløb ved køb af kalven, og igen hvis tyrekalven bliver igangsat. Hvis tyren ikke igangsættes, modtager man kun den første betaling.

Vilkårspengene er afskaffet for alle racerne. Tyre fra tidligere kontrakter, vil stadig modtage vilkårspenge, hvis det står i vilkårene på den underskrevne kontrakt.

VikingGenetics tilbyder at købe udvalgte kvier til produktion af embryoner. Dette er et tiltag, der skal sikre flere afkom af de bedste hundyr i populationen.

Se priser for Ydelseskontrollen her