63985 2589 VR Tokyo Scenic Vn Srgb Web

Kontraktpriser

Gældende fra 1. januar 2023
Billede 2

Der gives et skyllebidrag til de skylninger VikingGenetics har kontrakt på og opfylder de vilkår og betingelser som kontrakten er indgået under.

Hvis der udbetales et skyllebidrag, har VikingGenetics førsteret til at køb af alle tyrekalve efter denne skylning/skylninger.

Alle fødte ET-tyrekalve på et hundyr med kontrakt til VikingGenetics, som opfylder de vilkår og betingelser som kontrakten er indgået under, vil modtage et ET-testbidrag pr. genomisk testet tyrekalv. Her henledes opmærksomheden på, at embryoner skal være ilagt senest tre måneder efter, at ET-arbejdet er udført. Der udbetales på op til fem tyrekalve pr. tyrefar, og maksimalt 12 tyrekalve pr. hundyr. Tyrekalven skal være i live og ved godt helbred, når resultatet af den genomiske test foreligger, for at udbetalingen sker. VikingGenetics har førsteret på køb af alle de testede tyrekalve.

For VikingHolstein og VikingRedHolstein gælder det, at der udbetales et engangsbeløb ved køb af kalven.

For VikingRed og VikingJersey gælder det, at der udbetales et beløb ved køb af kalven, og igen hvis tyrekalven bliver igangsat. Hvis tyren ikke igangsættes, modtager man kun den første betaling.

Vilkårspengene er afskaffet for alle racerne. Tyre fra tidligere kontrakter, vil stadig modtage vilkårspenge, hvis det står i vilkårene på den underskrevne kontrakt.

VikingGenetics tilbyder at købe udvalgte kvier til produktion af embryoner. Dette er et tiltag, der skal sikre flere afkom af de bedste hundyr i populationen.

Se priser for Ydelseskontrollen her