Reference (3)

Fordele ved SenseHub

SenseHub kan administrere op til 5.000 dyr, og giver dig et godt overblik over dine dyrs reproduktion og sundhed - hele døgnet.

Brugervenlig løsning

Enkelt at installere og anvende med en logisk brugerflade der giver let forståelig information med hurtig tilgang til de vigtigste alarmer og rapporter.

 

Integreret med DMS

Ved integrationen med DMS undgås dobbelte indtastninger, samtidig med at information om dyr i brunst sendes til HandyVik og BoviSoft, så bestilling af inseminør kan gøres blot ved at markere de dyr der ønskes insemineret.

 

Bedre dyrevelfærd

Konstant overvågning 24/7, er det muligt at forebygge og gøre nødvendige tiltag allerede før problemer udvikler sig.

 

Bedre beslutningsgrundlag

Med information om ændringer i adfærd på forskellige parametre som drøvtygning, ædetid, aktivitet, varmestress og akut opståede situationer, er det lettere at konkludere rigtigt i den aktuelle situationer.

 

Tilpassede løsninger

Der kan vælges mellem tre forskellige niveauer af overvågning alt efter behovet i besætningen. Desuden kan andre parametre tilpasses de adfærdsforskelle der er mellem besætninger og racer.

 

Få et bedre økonomisk resultat

Ud over den direkte tidsbesparelse, er der betydelige beløb at spare (eller tjene) ved rettidig inseminering og sygdomsforebyggelse. Få lavet en SimHerd beregning for din besætning for at synliggøre den mulige gevinst.

 

Mere trygt og mere frihed

Føl trygheden ved at være bevidst om at dine dyr bliver overvåget, også når du ikke lige er til stede. Gå i stalden når det er nødvendigt, så du ikke forstyrrer dyrene (og dig selv), når der ikke er behov.

 

Fremtidssikret løsning

Systemet og transponderne er programmerbare og opdateres løbende, så de nyeste erfaringer og viden kan implementeres i takt med at systemet udvikles.

 

Separationsboks

Til systemet kan der leveres separationsboks som automatisk fraseparerer køer i brunst, køer med sundhedsproblemer. Andre dyr til fraseparering kan vælges direkte fra din Smartphone eller hvilket medie du nu vælger at anvende.

 

Finansiering

Hvis det ønskes kan 3-årig finansieringsaftale med betaling over månedsfakturaen laves direkte med Viking.