Praktisk ydelseskontrol

Ydelseskontrol med elektroniske mælkemålere

I besætninger, hvor køerne malkes i malkestalde, lejes prøveudtagningsudstyret af Viking. Dette udstyr består af flytbare elektroniske mælkemålere, såkaldte EMM’er. Desuden udleveres prøveglas, stavantenne (i de besætninger hvor det er muligt at bruge sådan en) samt en datahandler. 

Datahandleren indeholder information om besætningens malkende køer. Datahandleren kobler dyrets CHR-nummer sammen med en stregkode på prøveglasset. Efter kontroldøgnets sidste malkning, håndterer kontrolassistenten data samt mælkeprøver.

Card Spot 840X550 6

Ydelseskontrol med egen mælkemåler

I besætninger, hvor der i malkestalden er fast installeret mælkemålere, udleveres fra Viking data og ydelsesservice prøveglas, Panasonic enhed samt eventuel stavantenne, hvis der er mulighed for at bruge det i besætningen. Når der udtages en mælkeprøve i besætninger med egne mælkemålere, gøres dette manuelt for hver enkelt ko. 

Det er vigtigt at koens CHR-nummer kobles sammen med en stregkode således at det er muligt at få de korrekte ydelser og værdier ud på hver enkelt ko.

Celletal

Med malkerobotter

I besætninger med malkerobotter, foregår prøveudtagning med en ”robotkasse” som bliver tilkoblet. I enheden findes 60-150 prøveglas (afhængig af fabrikat) som kobles sammen med CHR-numrene der aflæses i robotten. 
Robotkasserne tilkobles enten af Viking data og ydelsesservice personale eller af landmanden. Det er vigtigt at robotkassen er tilkoblet i minimum 16 timer og at der i besætningen er sørget for at alle malkende køer har været igennem robotten minimum 1 gang inden kassen frakobles igen.

Card Spot 840X550 8