Ejerinseminørkursus

I henhold til bekendtgørelsen om inseminering af kvæg, er det kun tilladt at inseminere på eget kvæg, hvis man har gennemført et af Fødevarestyrelsen godkendt kursus.

VikingDanmark tilbyder det eneste insemineringskursus i Danmark, der er godkendt efter Fødevarestyrelsens bekendtgørelse.

Formålet med kurset er at give kursisten grundlæggende viden vedrørende kvægets anatomi og reproduktionscyklus, samt indøve de teknikker der anvendes i forbindelse med inseminering af kvæg. På grund af kursets korte varighed har kurset ikke som formål at lære kursisterne at drægtighedsundersøge. 

Vælger kursisten efter endt kursus, ikke at inseminere på sit eget kvæg, har vi erfaret at kursisten får større forståelse på de faktorer der sikrer et godt resultat med reproduktionsarbejdet og bliver dermed en bedre sparringspartner til VikingDanmarks inseminører. 

 

Kursusforløb

Kurset indledes mandag morgen med grundlæggende teori for at forberede kursisterne til de praktiske øvelser som starter mandag morgen. Under de fire formiddage på slagteriet, vil der under normale omstændigheder være ca. 200 - 250 slagtedyr til kursisternes rådighed.

Eftermiddagene forløber med opfølgning på formiddagenes øvelser og teoretisk undervisning, herunder gennemgang af reproduktionsopgørelser. Opfølgning på de praktiske øvelser sker ved at kontrollere de foretagne insemineringer efter dyrene er slagtet. 

 

Kursus giver tilladelse til

VikingDanmarks kursus i ejerinseminering giver tilladelse til at besætningsejere og øvrig personale som er ansat på bedriften og har gennemgået kurset, må inseminere på bedriftens kvæg. 

Kurset giver kun tilladelse til inseminering af eget eller arbejdsgivers kvæg. 

VikingDanmarks ejerinseminørkursus, er p.t. det eneste godkendte kursus som opfylder Fødevarestyrelsens krav til undervisningsomfanget på et ejerinseminørkursus. 

 

Pris for kursus

Prisen for et ejerinseminørkursus er i øjeblikket kr. 13.000. I prisen er inkluderet 3 overnatninger fra mandag til torsdag, morgenmad, formiddagskaffe og frokost, undervisning og forbrug af materialer under de praktiske øvelser. Kursister med bopæl i det nordjyske er velkommen til at bo hjemme under kurset. Prisen på kurset vil i så fald blive reduceret med kr. 2.000. Der vil stadig være inkluderet forplejning i løbet af kursusdagen, selvom kursisten vælger at bo hjemme.

Forplejning om aftenen er for kursistens egen regning. Kurset udbydes i samarbejde med AMU og som følge heraf vil der være mulighed for VEU-godtgørelse, samt kørselsgodtgørelse 0,98 kr. pr. km hvis deltageren opfylder betingelserne. Betingelserne for VEU-godtgørelse er at kursisten er i job, dansk cpr-nr. og har et uddannelsesniveau som agrarøkonom eller derunder. Ansøgning vedrørende VEU udfyldes på kursets første dag. VEU-godtgørelse udgør ca. dkr. 880 pr. kursusdag. 

Der tilbydes følgende ejerinseminørkursus i efteråret 2021

  • Uge 43 - mandag den 25.okt. til torsdag den 28.okt

  • Uge 49 - mandag den 06 dec. til torsdag den 09.dec

Kurset i uge 43 vil blive afholdt på engelsk, hvis mere end 5 deltagere ønsker det.

 

Kurset afvikles på Danish Crown i Ålborg. 

 

Efteruddannelseskurser

I 2021 er der planlagt et endags efteruddannelseskursus for ejerinseminører.
Kursusdag:
  • Tirsdag den 14 dec. 2021, endags-kursus

Ekstra kursusdage planlægges efter behov. VikingDanmark er behjælpelig med bestilling af overnatning forud for kursusdagen, hvis det skønnes nødvendigt på grund af stor afstand til Ålborg. 

Kursuspris kr. 2.100. Inkluderet i prisen er undervisning og forplejning under hele kursusdagen. 

Læs mere om AMU-samarbejdet her 

Der kan søges VEU-godtgørelse i forbindelse med kurserne. 

Efteruddannelseskurserne har til formål at videreudvikle de færdigheder, der er opnået inden for inseminering på grundkursus for ejerinseminører. Derudover er det den enkelte kursists ønsker til yderligere emner, der behandles under de praktiske øvelser. 

 

Yderligere oplysninger

Ønskes der yderligere informationer om kurset, er du velkommen til at kontakte kursusleder Niels Haulrik Kristiansen på mobil 2184 0745.