Inseminøruddannlse Img 3166 Vn Web

Inseminøruddannelse

Forudsætninger for optagelse på uddannelsen

Vi lægger vægt på, at du har en faglig viden og erfaring på området. Det kan være i kraft af din uddannelse som landmand, jordbrugsteknolog, dyrlæge eller lign. Har du godt kendskab til anvendelse af IT og flair for tolkning af resultatopgørelser, vil det være en fordel.

 

Uddannelsesforløb

Inseminøruddannelsen indledes med et tolv ugers grundkursus, som består af næsten lige dele teori og praksis. Kurset afsluttes med både en praktisk og teoretisk eksamen. I kurset indgår endvidere fireugers praktik, hvor man følger en erfaren inseminør. Når grundkurset er bestået venter seks måneders praktik i VikingDanmark, hvor du indgår på lige fod med de øvrige inseminører omkring servicering af kvægbrugerne. Efter praktikforløbet skal du deltage i et afsluttende to ugers kursus, som består af både teori og praksis. Når det afsluttende kursus er gennemført med et tilfredsstillende resultat, får du din autorisation og dermed tilladelsen til at inseminere på anden mands kvæg.

 

Undervisningsemner på inseminøruddannelsen

 • Anatomi, reproduktionsfysiologi og biologisk forståelse
 • Introduktion til genetik og avl
 • Ergonomi og arbejdsmiljø
 • Kundepleje, salg og samarbejde
 • Anvendelse af IT-systemer, bearbejdning og analyse af faglige udskrifter
 • Praktiske øvelser på slagteri – undersøgelser og inseminering

 

Uddannelsessted

De praktiske øvelser foregår på et slagteri i den nordlige del af Jylland. Teoretisk undervisning er henlagt til lokaliteter som er bedst egnede i forhold til emnet der behandles, - eksempelvis slagteri, Nordjyllands Landbrugsskole eller VikingDanmarks faciliteter. Indkvartering og forplejning foregår på Nordjyllands Landbrugsskole.

 

Løn og udgifter til uddannelse

Omkostninger til uddannelse samt undervisningsmaterialer afholdes af VikingDanmark, og der udbetales løn under praktikopholdet iht. den på området gældende overenskomst. Under skoleopholdet/grundkurset vil der blive udbetalt det, som svarer til udeboende SU.

Eventuel uddannelsesstøtte fra staten afhænger af egne forhold, og påhviler den enkelte kursist. Du skal selv dække udgifterne til ophold og forplejning under uddannelsen. For kursister der kommer fra lokalområdet omkring Ålborg, vil der være mulighed for at bo hjemme under kurset.

Inseminøruddannelse Dscf6032

Information vedrørende uddannelsesforløbet

Niels Haulrik Kristiansen Uddannelsesleder 2184 0745 [email protected]

Arbejdet i VikingDanmark

Inseminørens arbejde består blandt andet af følgende:

 • Inseminering
 • Drægtighedsundersøgelse
 • Diagnose vedrørende tidspunkt i cyklus
 • Generel reproduktionsrådgivning samt rådgivning ud fra reproduktionsnøgletal
 • Formidle kendskabet til VikingDanmarks øvrige tilbud til kvægbrugeren

I VikingDanmark er kvægbrugeren i centrum og vores værditilbud er derfor udgangspunktet for alt, hvad vi gør.

 

Værditilbud

Vi leverer værdi til landmanden gennem behovsbaserede individuelle løsninger af høj kvalitet. VikingDanmark arbejder vi ud fra tre værdier – vi skaber værdi, vi samarbejder, vi er engagerede. Værdierne udtrykker vores kultur, vores holdninger og udmønter sig i vores handlinger og tilgang til samarbejdet med kvægbrugeren og kollegerne.

Vi skaber værdi. Vi tager ansvar, ser muligheder og finder løsninger for kvægbrugere og VikingDanmark.

Vi samarbejder. Vi er loyale, arbejder tæt sammen og søger dialogen med kvægbrugere og kolleger.

Vi er engagerede. Vi lytter og har lyst til at gøre en forskel for kvægbrugere og hinanden

Ins 12 Srgb Web

For yderligere information om ansættelsesforhold

Mads Fjordside Afdelingschef 4074 3481 [email protected]

Næste kursus

VikingDanmark uddanner nye medarbejdere, når foreningen har behov for supplering af medarbejderstaben. 

Næste Grundkursus starter forventeligt op torsdag d. 2. januar 2025. 

 

Ansøgning om optagelse på kursus

Ansøgninger bilagt anbefalinger, kursusbeviser og øvrige relevante oplysninger uploades via vores hjemmeside i JobAgent. Anvend linket til VikingDanmark her