X-Vik tyre

Inseminøren har følgende X-Vik tyre i spanden: VJ Luxplus, VJ Happens, VJ Luxury, VJ Domino, VJ Splash, VJ Winner, VJ Schultz, VJ Grizly, VJ Bell, VJ Kasino, VJ Dalmo og VJ Lagoa P Se komplet liste nedenfor.