X-Vik tyre

Inseminøren har følgende X-Vik tyre i spanden: VJ Google, VJ Laster, VJ Ludo, VJ Lando, VJ Nibiru, VJ Chief, VJ Bernal, VJ Honda og VJ Haiko. Se komplet liste nedenfor.