X-Vik tyre

Inseminøren har følgende X-Vik tyre i spanden: VJ Google, VJ Laster, VJ Nibiru, VJ Chief, VJ Bernal, VJ Jojo, VJ Cozy, VJ Giga, VJ Highlan, VJ Higg og VJ Haiko. Se komplet liste nedenfor.