X-Vik tyre

Inseminøren har følgende X-Vik tyre i spanden: VJ Cozy, VJ Giga, VJ Highlan, VJ Higg, VJ Jojo, VJ Gong, VJ Hamulus, VJ Waskin P, VJ Ribe, VJ Henk, VJ Superb, VJ Glyck. Se komplet liste nedenfor.