Y Vik Ny

Y-Vik - kønssorteret sæd fra kødracer

Kønssorteret hansæd til produktion af tyrekalve fra kødkvægsracer er en ny mulighed fra Viking. Vi kalder produktet Y-Vik. Y-Vik tyresæd fra kødkvægstyre kan i malkekvægsbesætninger med fordel kombineres med anvendelsen af kønssorteret X-Vik hunsæd.

Vi anbefaler Y-Vik fra kødkvægsracer anvendt i kombination med brug af X-Vik for på den måde at øge både produktion af mælk og kvalitetskød i malkekvægsbesætninger. I kødkvægsbesætninger vil Y-Vik sæd øge dækningsbidraget via større produktion af tyrekalve.

 

85% tyrekalve i gennemsnit

Anvendelse af Y-Vik hansæd vil i gennemsnit give 85 tyrekalve ud af 100 fødte kalve. Dette er lidt lavere end ved anvendelse af X-Vik hunsæd, hvor vi garanterer 90 kviekalve ud af 100 fødte kalve. Andelen af fødte tyrekalve såvel som kviekalve i den enkelte besætning kan naturligvis variere – de 85% og 90% er gennemsnitstal!

 

Færre sædceller pr. insemineringsdosis

En dosis kønssorteret sæd indeholder to millioner sædceller mod 15 millioner i en normal sæddosis. Besætninger med højt managementniveau opnår de bedste resultater med kønssorteret sæd.

 

Normale kalve

Udenlandske undersøgelser viser, at de fødte kalve er normale. Dette er i tråd med erfaringerne fra anvendelse af X-Vik i VikingGenetics.

Peter Smenge

Din Viking avlsrådgiver informerer gerne om den optimale strategi i din besætning

Registrering af kønssorteret sæd

Med kode 30 kan du entydigt registrere insemineringer med Y-Vik hansæd i Dyreregistrering og ved hjælp af KvikKoen. For X-Vik anvender du kode 20.

 

Kombineret anvendelse af Y-Vik og X-Vik

Kombineret anvendelse af Y-Vik fra kødkvægsracer i malkekvægsbesætninger til besætningens ringeste køer og X-Vik fra malkekvæg til besætningens bedste kvier og køer øger mulighederne for produktionen af både kvalitetskød og mælk. Det økonomiske resultat i besætningen kan derfor forbedres ved korrekt anvendelse af X-Vik og Y-Vik.

 

Y-Vik i kødkvægsbesætninger

Kønssorteret Y-Vik sæd kan naturligvis også anvendes i kødkvægsbesætninger, da produktionspotentialet er højere for tyrekalve. Hertil kommer at mange kødkvægsbesætninger har overskud af hundyr.

 

Strategier for anvendelse af Y-Vik

Y-Vik er dyrere end almindelig tyresæd og skal derfor anvendes korrekt i besætningen. I samarbejde med din rådgiver kan du få udarbejdet en strategi for din besætning.

 

Y-Vik kønssorteret sæd giver:

  • 85% tyrekalve
  • Gode drægtighedsresultater
  • Overskud af tyrekalve
  • Kombineret anvendelse af Y-Vik og X-Vik
  • Bedre økonomi