RYK´s Årsrapport er udfærdiget i henhold til Erhvervs og Selskabsstyrelsen regler for erhvervsdrivende fonde. Bestyrelsen vælger en Statsautoriseret revisor til revision af regnskabet. Det skal fremgå af Fondens hjemmeside hvordan regler om god fondsledelse