X-Vik tyre

Inseminøren har følgende X-Vik tyre i spanden: VR Vesty, VR Hakvin, VR Barbar, VR Fargo P, VR Forza og VR Bale. Se komplet liste nedenfor.