X-Vik tyre

Inseminøren har følgende X-Vik tyre i spanden: VR Fuzzy P, VR Hakvin, VR Bale, VR Figure, VR Barbar og VH Fargo P. Se komplet liste nedenfor.