X-Vik tyre

Inseminøren har følgende X-Vik tyre i spanden: VR Ferman, VR Heinz, VR Vehmaa, VR Virkild, VR Viski, VR Henry og VR Umega P Se komplet liste nedenfor.