X-Vik tyre

Inseminøren har følgende X-Vik tyre i spanden: VR Vesty, VR Venus, VR Hakvin, VR Barbar, VR Festa og VR Feritus. Se komplet liste nedenfor.