Hero 5. Maj VR Hashtag Daughter No 24885 2091 From Søndergård V Erik Risager Brædstrup Grazing01

Sunde og frugtbare køer med lette kælvninger

Avlsmålet for VikingRed er økonomiske, sunde og frugtbare køer med lette kælvninger, høj produktion og funktionelt eksteriør. Avlsmålet beskrives i NTM-indekset, der sikrer maksimal fremgang for alle økonomisk vigtige egenskaber.

Avlsgrundlaget for VikingRed er 200.000 ydelseskontrollerede røde køer. Heraf findes de 28.000 i Danmark (RDM), 83.000 i Sverige (SRB) og 89.000 i Finland (FAY). Avlsmålet er fælles i alle tre lande, og kendetegnende for den røde ko er mælk med høj fedt- og proteinprocent, stærke klove, god frugtbarhed og yversundhed, lette kælvninger og funktionelle malkeorganer. VikingRed har lav indavlsgrad i forhold til andre malkeracer.

Genomisk selektion er det vigtigste redskab, når VikingGenetics finder de avlsmæssigt bedste tyrekalve til avlsprogrammet. Hvert år tester VikingGenetics ca. 2.800 VikingRed-tyrekalve genomisk, og de bedste 100 bliver indkøbt. De bedste 80 startes i sædproduktion og benyttes som tyrefædre til populationens bedste hundyr. De bedste hundyr benyttes intensivt til ET.

VikingRed er førende på verdensplan inden for røde racer, og Vikings tyre rangerer højt på alle internationale toplister. En stor del af sæden fra VikingRed-tyrene eksporteres til hele verden til brug i krydsningsprogrammer med andre malkeracer. Fx til Procross som er det eneste videnskabelige undersøgte krydsningskoncept.

 

Martin Krogsgaard sælger polled tyr

Martin Krogsgaard vil gerne medvirke til, at der også fremadrettet er adgang til en stærk RDM-genetik, der meget gerne er polled. Han har solgt VR Umega P til Viking.