Hero 5. Maj VR Hashtag Daughter No 24885 Søndergård V Erik Risager Brædstrup

Sunde og frugtbare køer med lette kælvninger

Avlsmålet for VikingRed er økonomiske, sunde og frugtbare køer med lette kælvninger, høj produktion og funktionelt eksteriør. Avlsmålet beskrives i NTM-indekset, der sikrer maksimal fremgang for alle økonomisk vigtige egenskaber.

Martin Krogsgaard sælger polled tyr

Martin Krogsgaard vil gerne medvirke til, at der også fremadrettet er adgang til en stærk RDM-genetik, der meget gerne er polled. Han har solgt VR Umega P til Viking.