SRB Kalve Foto PBS 07 08 Srgb Web

Embryotransplantation – ilægning af embryoner

Generelle informationer

 

Embryotransplantation (ET)

Embryotransplantation er udtagning af befrugtede æg (embryoner) fra en donor. Typisk skylles embryonerne ud ca. dag syv efter donorens brunst. Det overordnede formål med embryotransplantation er at få mere afkom på de bedste avlsdyr, således at den avlsmæssige fremgang bliver så stor som muligt - både målt i den enkelte besætning og på landsplan. Tiden også en vigtig faktor, og her ønskes den avlsmæssige fremgang både så stor som muligt og så hurtigt som muligt.

Fordele ved ægtransplantation (ET)

  • Genetisk løft i besætningen
  • Eventuelt salg af embryoner
  • Eventuelt salg af tyr eller kvie til kvæg avlsforeningen

 

Det kan du forvente

Det er ikke muligt at give præcise værdier for ægtantal m.v. pr. donor pga. den store individuelle variation, og man kan aldrig på forhånd afgøre, om en given donor vil give mange eller få æg. I VikingEmbryo programmet er den gennemsnitlige embryoproduktion seks til syv brugbare embryoner/skylning. Det skal dog understreges, at der er meget stor variation fra donor til donor. 5 - 10% af donorerne er ikke skylleegnede eller har ikke reageret på hormonbehandlingen. 15 - 20% af donorerne giver ikke embryoner af brugbar kvalitet. Den gennemsnitlige drægtighedsprocent er omkring 50 ved ilægning af friske (”varme”) embryoner. Drægtighedschancen vil som udgangspunkt være tilsvarende dette for frosne embryoner, dog 10 - 15 % lavere for frosne Jersey embryoner. For recipienternes vedkommende skal forventes, at mindst 25% må kasseres, enten fordi de ikke har vist brunst på rette tidspunkt, eller fordi de har et for dårligt gult legeme.

Krav til donor og recipienter

Donoren skal have normalt fungerende æggestokke, ingen cyster og intet unormalt flåd fra skeden. Donoren skal have haft to til tre tydelige brunster med normalt, regelmæssigt interval inden opstart, samt være i neutral eller svagt positiv energibalance, hvor hun ikke taber sig. For køer anbefales det, at de er min. to til tre måneder fra kælvning, både som donor og som recipient. Kvier startes tidligst ved en alder på 11 - 12 måneder. Donorkvier skal fodres moderat, og må under ingen omstændigheder blive fede. Foderrationen bør derfor ikke være for energirig (majsensilage), men helst baseret på græsprodukter. Optimale lysforhold med dagslys 16 - 18 timer og mørke seks til otte timer har en positiv effekt på dyrenes reproduktion. Ved dagslys menes som tommelfingerregel, at du skal kunne tage et billede uden blitz.

En vigtig faktor for at opnå succes med drægtighederne er recipienterne. Også her gælder kravet om normal æggestok funktion. Der er størst drægtighedschance ved en kvie frem for en ko. Fodringen skal tilrettelægges, så recipient-kvier ligesom donoren er i positiv energibalance, men endelig ikke for fede, og fodringen bør baseres på græsprodukter. Tilstrækkelig forsyning med vitaminer og mineraler, særligt A-vitamin, E-vitamin og selen har betydning. Det er vigtigt at undgå stressfaktorer, eks. større ændringer i fodring og miljø før og efter ilægningen, desuden bør recipienten ikke flyttes to uger før og to uger efter ilægningen.

Brunstkontrollen er af afgørende betydning, både med hensyn til donor og recipient. Det er vigtigt for resultatet, at man har meget præcise brunstobservationer, så embryoner på forskellige udviklingstrin kan matches med passende recipienter. Aktivitetsmålere er en stor hjælp.

Hvad koster det?

ET-dyrlægerne opererer med forskellige prismodeller, så der kan kun gives et skøn over udgifterne. Der eksisterer groft sagt tre modeller:

  1. En beregningsmodel baseret på antallet af brugbare embryoner
  2. En beregningsmodel baseret på antallet af drægtigheder
  3. Fast pris

Din lokale avlsrådgiver vil være behjælpelig med at svare på yderligere spørgsmål om ET. Spørgsmål af mere teknisk og økonomisk art kan rettes til en ET-dyrlæge.

Reproduktion1 Dscf1961

Ilægning af embryoner

VikingDanmark har et team af inseminører (DT-inseminører), som er specialuddannede til at ilægge embryoner.

DT-inseminører

Lene Basballe, Bindslev, 2129 0577

Kurt Christoffersen, Gedsted, 2340 3555

Bendt Dissing, Lemvig, 4080 7219

Leif Frederiksen, Vejle Ø, 4044 1148

Niels Godiksen, Thisted, 2090 7901

Dan Have, Toftlund, 2025 2359

Jens Høgh, Stoholm J, 2129 0558

Lars Højsager, Vejen, 4044 1115

Ole K. Simonsen, Storvorde, 2129 0524

Henrik Thegen, Randers SØ, 2129 0532

Kjeld Ø. Thomsen, Bramming, 2368 8912

Max Hansen, Skælskør, 2321 6773

Anatoliy Ivanysko, Agerskov, 9272 8095

Erik Madsen, Middelfart, 2029 7672

Jan Madsen, Bække, 4044 1138

Cezar Alexandru, Skjern, 9272 8099

Ágústa Sigurjónsdóttir, Engesvang, 2167 9563

Alice Amdi-Christensen, Skørping, 3050 0907

Preben Nygaard, Møldrup, 9272 8069

 

ET-dyrlæger

Karina Elkjær, Viking, 6119 6783

Jørn Erri, Ribe, 9713 2382 / 2149 2832

TransEmbryo, Brædstrup,

v/Søren Ernst Madsen, 4042 1670
v/Elisabeth Ravnevand, 3050 1046

Niels Majdal, Ringe, 6262 2043 / 4013 1928

Frede Nielsen, Ølgod, 7524 4344 / 3073 0299

Poul Erik Olsen, Sindal, 98998066 / 30917423

Kirsten Riis, Agerskov, 7483 3322 / 3062 6869

IMG 3199 Srgb Web

Husk: Giv din rådgiver besked om planlagt skylning min. tre uger før, så sæden kan nå at komme frem!