SRB Kalve Foto PBS 07 08 Srgb Web

Embryotransplantation – ilægning af embryoner

Generelle informationer

 

Embryotransplantation (ET)

Vi udfører i Danmark hvert år embryotransplantation på 800 - 1.000 donorkøer og -kvier. Derudover importeres embryoner fra de bedste dyr i udlandet. Det overordnede formål med embryotransplantation er at få mere afkom på de bedste avlsdyr, således at den avlsmæssige fremgang bliver så stor som muligt - både målt i den enkelte besætning og på landsplan. Over 50% af malkekvægstyrene hos Viking er kommet via ET.

Fordele ved ægtransplantation (ET)

 • Genetisk løft i besætningen
 • Eventuelt salg af embryoner
 • Eventuelt salg af tyr eller kvie til kvæg avlsforeningen

 

Det kan du forvente

En gennemsnitlig skylning giver 6 - 7 befrugtede embryoner, hvor gennemsnitlig fire kan tåle frysning. Det skal
dog understreges, at der er meget stor variation fra donor til donor. 5 - 10% af donorerne er ikke skylleegnede,
og ca. 20% af donorerne giver ikke embryoner af brugbar kvalitet. Den gennemsnitlige drægtighedsprocent er omkring 50. Den vigtigste faktor for at opnå succes med drægtighederne er recipienterne, der ligesom donor skal være i positiv energibalance men endelig ikke for fede. Der er størst drægtighedschance ved en kvie frem for en ko. Det er vigtigt at undgå større ændringer i fodring og miljø før og efter ilægningen, desuden bør recipienten ikke flyttes to uger før og to uger efter ilægningen.

 

Hvad koster det?

ET-dyrlægerne opererer med forskellige prismodeller, så der kan kun gives et skøn over udgifterne. Der eksisterer groft sagt tre modeller:

 1. En beregningsmodel baseret på antallet af brugbare embryoner
 2. En beregningsmodel baseret på antallet af drægtigheder
 3. Fast pris

Din lokale avlsrådgiver vil være behjælpelig med at svare på yderligere spørgsmål om ET. Spørgsmål af mere teknisk og økonomisk art kan rettes til en ET-dyrlæge.

Ilægning af embryoner

VikingDanmark har et team af inseminører (DT-inseminører), som er specialuddannede til at ilægge embryoner. De arbejder tæt sammen med ET-dyrlægerne og besætningens faste inseminører. Ønsker du at ilægge embryoner, så kontakt den DT-inseminør som er tættest på dig eller tal med din avlsrådgiver.

DT-inseminører

Lene Basballe, Bindslev, 2129 0577

Kurt Christoffersen, Gedsted, 2340 3555

Bendt Dissing, Lemvig, 4080 7219

Leif Frederiksen, Vejle Ø, 4044 1148

Simon Fredslund, Ringsted, 6114 3312

Niels Godiksen, Thisted, 2090 7901

Dan Have, Toftlund, 2025 2359

Jens Høgh, Stoholm J, 2129 0558

Lars Højsager, Bække, 4044 1115

Ole K. Simonsen, Storvorde, 2129 0524

Henrik Thegen, Randers SØ, 2129 0532

Kjeld Ø. Thomsen, Bramming, 2368 8912

 

ET-dyrlæger

Karina Elkjær, Viking, 6119 6783

Jørn Erri, Ribe, 9713 2382 / 2149 2832

TransEmbryo, Brædstrup,

v/Søren Ernst Madsen, 4042 1670
v/Elisabeth Ravnevand, 3050 1046

Niels Majdahl, Ringe, 6262 2043 / 4013 1928

Frede Nielsen, Ølgod, 7524 4344 / 3073 0299

Poul Erik Olsen, Sindal, 98998066 / 30917423

Kirsten Riis, Agerskov, 7483 3322 / 3062 6869

Husk: Giv din rådgiver besked om planlagt skylning min. 3 uger før, så sæden kan nå at komme frem!

Arbejdsbeskrivelse

Hvordan gør du?

Generelt gælder, at en donorkvie skal have vist mindst to tydelige brunster med normalt interval og startes tidligst ved en alder på 11 - 12 mdr. Donorkvier skal fodres moderat, og må under ingen omstændigheder blive fede. Foderrationen bør derfor ikke være for energirig (majsensilage), men helst baseret på græsprodukter.

Proceduren for ET er i øvrigt som følger:

 • Lad evt. din inseminør undersøge kvien om den er i cyklus.
 • Notér dato for donors brunst og blødning, så dens cyklus er kendt.
 • Kontakt en ET-dyrlæge, når donorkvie har vist de første tydelige brunster.
 • ET-dyrlægen udleverer efter at have undersøgt donor, en skyllejournal med anvisning af hormonbehandling (Superovulation) - således at denne løsner flere æg ved brunst. Ligeledes angives i journalen tidspunktet for prostaglandinbehandling af både donor og recipienter (rugemødre) så deres brunster synkroniseres.
 • 2-3 dage efter prostaglandinbehandlingen kommer donor og recipienter i brunst, og donor insemineres to gange (midt brunst og sen brunst).
 • Notér tidspunkt (dato og tidspunkt) for recipienters brunst og blødning
 • Syv dage efter brunst foretages skylningen – embryoner ilægges recipienter og/eller fryseegnede æg nedfryses til senere ilægning. Overførsel af frosne embryoner sker også syv døgn efter recipienternes brunst.
 • Recipienterne drægtighedsunder søges tidligst 4 - 5 uger efter ilægning af embryonet.