BHB

Beta-hydroxybutyrat (BHB) er et ketonstof, der relaterer til ketose, som er en ubalance i vommen. Målingerne for BHB i ydelseskontrollen har til formål at overvåge om en besætning har mange nykælvere med forhøjet ketonstofniveau i mælken. Er det tilfældet er der tale om et besætningsproblem og man bør se på goldko-management og goldkofodring.
Ketose ses enten som klinisk eller subklinisk. De kliniske tegn kommer ofte sent i sygdomsforløbet og er svære at opdage. Køer med ketose, er ofte langsommere til at komme i gang i laktationen. Derudover kan man se problemer med lav mælkeproduktion, lav proteinprocent og de kan være svære at få drægtige igen.
Subklinisk ketose ses hyppigere hos ældre køer med højere ydelse end hos førstekalvskøer. Køer med klinisk eller subklinisk ketose er typisk mere udfordret i forhold til mastitis, infektioner og kan have dårlig reproduktion. Ketose kan med andre ord være en skjult årsag til generelle sygdomsproblemer i besætningen.
På mælkeproduktionsopgørelsen præsenteres en række data fra ydelseskontrollen, som giver et indblik i sundhedssituationen i en besætning.