Statistik og oversig

Find de nyeste månedsstatistik her. Derudover findes ældre statistikker, kontakt os for disse.

Statistik og oversigter 

Her på siden findes Månedsstatistikken som er dels et øjebliksbillede, og dels viser ydelsen over de seneste 12 måneder. Månedsstatistikken omfatter 6 sider, hhv. alle ydelseskontrollede besætninger, Konventionelle og Økologiske. 

Gns. besætningsstørrelse er 267 i konventionelle og 212 i økologiske besætninger. 

Dagsydelsen vist som EKM pr. ko er konstant. Tallet er gns. af samtlige køer pr. race ved seneste ydelseskontrol. 

Antal dage fra kontrol til kørsel, opgøres som dato fra beregning af ydelsesdata minus dato for sidste malkning i kontroldøgnet 

For flere informationer henvises til diverse oversigter: 

Opdateret 03/04 2024 

OBS: Månedsstatistikken har fra og med februar 2022 fået nyt udseende og opdateret indhold. I den forbindelse kan enkelte beretninger være påvirket. Eventuelle forskelle er minimale, og forstyrrer ikke hverken det generelle billeder eller diverse tendenser i udviklingen. 

Dagsydelser Køer I Alle Bes April 2024