Staldsystemer og malkeudstyr

Her findes information omkring antallet af besætninger fordelt ud på forskellige staldsystemer.

Hvordan er besætningsstrukturen i de ydelseskontrollerede besætninger??

Det kan du blandt andet se i figurerne herunder:  

2 eller 3 daglige malkninger 

På basis af data fra kontrolåret 2019-2020, har vi bearbejdet tallene og viser dem i figurer herunder. data fra bindestalde samt robotbesætninger indgår ikke i materialet. Oplysningen om antal malkninger, er den registrering der var på besætningen i september 2020.

 

 

Besætningsstørrelser

Hvor mange køer er der i en robotbesætning?

Kilde: Data fra kontrolåret 2019-2020

Hvor mange køer er der i en besætning med bindestald?

Kilde: Data fra kontrolåret 2019-2020