Produktion

Her findes tal omkring mælkeproduktionen herunder dagsydelsen for mælkeproduktion.

Her vil vises tal omkring mælkeproduktionen via ydelseskontrollen 

Dagsydelser Køer I Konv Bes April 2024

 

Mælkeproduktion i forskellige staldsystemer og antal malkninger. 

På basis af data fra kontrolåret 2019-2020, har vi bearbejdet tallene og viser dem i figurer herunder. Data fra bindestalde samt robotbesætninger indgår ikke i materialet om antal malkninger. Oplysningen om antal malkninger, er den registrering der var på besætningen i september 2020.