Analyse

Her findes aktuelle tal fra ydelseskontrollens analyser på mælk

Celletal 

Celletal i prøver fra ydelseskontrollen er 197.000 i konventionelle besætninger og 222.000 i de økologiske. 

Celletal I YKTR Besætninger Marts 2024

Celletal gennem laktationen 

På basis af celletal i ydelseskontrollen, har SEGES og RYK set på udviklingen over laktationen. I opgørelsen er de laveste 5% og de højeste 5% af celletallene pr race sorteret fra. Derfor vil tallene nedenfor afspejle en form for idealniveau gennem laktationen. Et sammenligneligt tal findes på Mælkeproduktionsopgørelsens side 2. Man skal dog være opmærksom på at tallet på MPO er et gns. alle køer i laktationen, uanset afstand fra kælvning.

                                 

Urea 

Urea er en indikator for proteintildelingen i besætningen. Den måles både i ydelseskontrollen på enkelt-ko niveau, hvor den præsenteres på gruppeniveau og i tankmælken for hele besætningen (alle de køer der malkes med i den samlede tankmælk). Grafen viser sammenligningen mellem urea i tankmælk på kontroldagen vs. gennemsnit urea i besætningen fra ydelseskontrollen. Den røde linje indikerer en perfekt sammenhæng hvor urea fra ydelseskontrol = urea fra tankmælk. Forskellen er en naturlig forekomst idet der er flere køer med i ydelseskontrollen end i mælketanken, ydelseskontrollens prøver udtages om udgangspunkt enten morgen eller aften, hvor tankmælken typisk indeholder mælk fra flere malkninger.

Urea 2 20240407

 

Fra Uge 1 12