Produktionsresultater for krydsninger sammenlignet til Holstein

Produktionsresultater for 2-racekryds er flere gange tidligere blevet beregnet, men med et stigende antal af specielt Montbeliarde*Holstein krydsninger, samt forskellig genetisk trend hos racerne, vil det være relevant at se på igen med nyere data inkluderet. I Tabel 1 ses antallet af 2-racekryds med Holstein mor og hhv: RDC, Jersey, Fleckvieh og Montbeliarde fædre. Heraf fremgår det, antallet af Montbeliarde*Holstein krydsninger er steget meget de senere år. Antallet af Flechvieh*Holstein krydsninger er derimod faldet meget de senere år. Derfor indgår krydsninger med Flechvieh ikke i analyserne.

Tabel 1 Antal fødte 2-racekryds hvor morrace er Holstein

 

FLE x HOL

JER x HOL

MON x HOL

RDC x HOL

2011

494

732

123

5076

2012

619

788

154

5344

2013

461

647

146

4872

2014

406

446

308

3662

2015

266

417

356

2799

2016

143

476

618

2273

2017

114

572

716

2581

2018

81

899

1262

4201

2019

39

782

1210

4035

2020

7

1011

1120

3277

2021

12

1365

1058

2464

 

I tidligere analyser har der ikke været sat krav til andelen af krydsninger i besætningerne. Der er dog en sammenhæng mellem hvor stor en andel af krydsning, der er i besætningen, og hvordan de klarer sig. Hvis der er mindre end 20% krydsninger i en besætning indgår dyr fra disse besætninger ikke, da fodringen i disse besætninger er tilpasset renracede dyr og ikke krydsningsdyr. Der er derfor sat krav til, at der i besætningen er minimum 20 Holstein køer pr. besætning*år, og minimum 20 % krydsning. Ved at sætte dette krav, vil antallet af dyr være lidt lavere end antallet angivet i Tabel 1.

Når alle analyser laves med udgangspunkt i krydsninger med Holsteinmødre skyldes dette, at det i høj grad er på Holsteinkøer, der er mødre til de F1-krydsninger som findes. Antallet af fødte 2-racekryds hvor mor er enten RDC eller Jersey kan ses i Tabel 2.

Tabel 2 Antal fødte 2-racekryds hvor mor er Jersey eller RDC

 

HOL x JER

MON x JER

RDC x JER

HOL x RDC

JER x RDC

MON x RDC

2011

116

 

51

1581

79

 

2012

160

 

50

1583

80

11

2013

131

 

39

1581

85

18

2014

130

 

44

1682

54

26

2015

126

 

33

1589

93

24

2016

95

1

42

1438

88

10

2017

137

1

41

1179

62

16

2018

77

1

25

1102

42

28

2019

90

 

17

1207

29

27

2020

358

6

17

1087

43

28

2021

378

2

39

993

27

29

2022

310

2

40

502

15

17

 

Forskelle imellem de enkelte krydsningskombinationer og Holstein er estimeret i en model, der tager højde for effekten af vekselvirkning imellem besætning og fødselsår, fødselsår og mors NTM. Når disse indgår i modellen skyldes det, at de alle kan have indflydelse på både, hvordan Holstein klarer sig og de enkelte krydsningskombinationer. Mors NTM indgår for at tage højde for, at det ofte er de dårligste køer i besætningen, der bliver anvendt til krydsning. Besætning*år indgår, for at tage højde for forskellig management i de enkelte besætninger. År indgår for at tage højde for den udvikling, der er over tid. Når der er taget højde for dette i modellen får vi den mest objektive sammenligning af, hvordan krydsningerne klarer sig i forhold til Holstein. Tallene kan derfor betragtes som forskelle indenfor besætning Resultater, der ikke er signifikant forskellige fra Holstein står i parentes.

Ydelse

For ydelse har alle 3 krydsningskombinationer en samlet større fedt+protein ydelse i første laktation end Holstein. For både RDC x HOL og JER x HOL er proteinydelsen lavere end Holstein, men den opvejes af en højere fedtydelse. RDC x HOL krydsninger har i både 2. og 3. laktation en lavere fedt+protein ydelse end Holstein. JER x HOL krydsningerne har i alle tre laktationer en højere fedtydelse end Holstein, men proteinydelsen er lavere, og i 3. laktation er den samlede fedt+protein-ydelse lavere end for Holstein. MON x HOL krydsningerne har ikke det samme stor tab i ydelse i forhold til Holstein, som de øvrige krydsninger i de senere pariteter. I 2. laktation er fedt+protein-ydelsen 14 kg højere end Holstein, og i 3. laktation er der ikke signifikantforskel på fedt- og proteinydelsen til Holstein.

Tabel 3 Forskel i ydelse på de enkelte krydsningskombinationer til Holstein, forskelle i parentes er ikke signifikant forskellige fra Holstein

 

RDC x HOL

MON x HOL

JER x HOL

Mælk, kg

-232

329

-749

Fedt, kg

4

9

29

Protein, kg

-2

9

-6

Mælk 2., kg

-420

224

-1301

Fedt 2., kg

0

7

17

Protein 2., kg

-7

7

-17

Mælk 3., kg

-663

131

-1511

Fedt 3., kg

-10

(3)

11

Protein 3., kg

-15

(3)

-22

 

Kælvning og fødselsegenskaber

For både RDC x HOL og JER x HOL krydskøer, er livskraft ved fødsel for den fødte kalv højere end for Holsteinkalve. Kælvningsforløbet er også lettere for RDC x HOL krydsninger, men sværere for MON x HOL krydsninger. Kælvningsforløb er angivet på en skala fra 1-5.

Tabel 4 Forskel til Holstein for 2-racekryds for kælvningsegenskaber, forskelle i parentes er ikke signifikant forskellige fra Holstein

 

RDC x HOL

MON x HOL

JER x HOL

Livskraft, %-point

1,4

(-0,7)

1,6

kælvningsforløb

-0,02

0,06

(-0,02)

 

Frugtbarhed

Kælvningsintervallet for krydsninger er på niveau med eller lavere end for Holstein. For RDC x HOL krydsningerne er det 5 - 9 dage kortere end for Holstein, for MON x HOL krydsningerne er det lavere fra 2 - 3 laktation og fra 3 - 4 laktation. For JER x HOL krydsningerne er det 10 dage lavere end for Holstein for 3 - 4 laktation. Både kælvningsinterval og specielt afstand fra kælvning til første inseminering er en kombination af management og genetik. Ud over koens evne til at komme tilbage i brunst, kan der også være ønske om forlængede laktationer, og derved senere opstart på inseminering af denne årsag. Afstand fra første til sidste inseminering skyldes derimod i langt højere grad genetik, da man altid ønsker koen med kalv når inseminering er påbegyndt

 

Tabel 5 Forskel i dage til Holstein for 2-racekryds for kælvningsinterval, forskelle i parentes er ikke signifikant forskellige fra Holstein

 

RDC x HOL

MON x HOL

JER x HOL

1 - 2 laktation, dage

-5

(-3)

(-3)

2 - 3 laktation, dage

-5

-6

(-4)

3 - 4 laktation, dage

-9

-9

-10

 

Det lavere kælvningsinterval ses også for øvrige frugtbarhedsegenskaber. For alle 3 krydsningskombinationer er afstanden fra første til sidste inseminering lavere end for Holstein, både for kvier, 1. kalvskøer og 2. kalvskøer. Også afstanden fra fødsel til første inseminering er kortere for RDC x HOL og MON x HOL krydsningerkvier end for Holstein.

 

Tabel 6 Forskel i dage til Holstein for 2-racekryds for afstand fra første til sidste inseminering og afstand fra kælvning til første inseminering, forskelle i parentes er ikke signifikant forskellige fra Holstein

 

RDC x HOL

MON x HOL

JER x HOL

Første til sidste ins. kvier, dage

-2

-3

-4

Første til sidste ins. 1. paritet, dage

-5

-7

-8

Første til sidste ins. 2 paritet, dage

-6

-8

-13

Fødsel til første ins., dage

-3

-15

(0)

Kælv. til første ins. 1. paritet, dage

(-1)

(-2)

(1)

Kælv. til første ins. 2. paritet, dage

(0)

(-2)

(-1)

 

Mastitis

I første laktation har RDC x HOL krydsninger 1%-point mindre mastitis end de renracet Holstein. JER x HOL krydsningerne har 1,8%-point højere mastitisforekomst end Holstein. For 2. laktation er der ingen statistisk sikker forskel på forekomsten af mastitis hos Holstein og de 3 krydsningskombinationer.

 

Tabel 7 Forskel til Holstein for 2-racekryds for mastitisforekomst, forskelle i parentes er ikke signifikant forskellige fra Holstein

 

RDC x HOL

MON x HOL

JER x HOL

1. laktation, %-point

-1,0

(-0,1)

1,8

2. laktation, %-point

(0,2)

(-0,5)

(0,4)

 

Overlevelse

For både RDC x HOL og JER x HOL krydsninger er overlevelsen til 3. og 4. laktation højere end for Holstein. Da ydelsen i de senere laktationer er lavere end for Holstein, kunne man ellers have forventet, at dette kunne have spillet ind på tallene for overlevelse, hvor der kan ligge flere forskellige beslutninger bag, hvorfor koen ikke får endnu en laktation, f.eks. for lav ydelse.

 

Tabel 8 Forskel til Holstein for 2-racekryds for overlevelse, forskelle i parentes er ikke signifikant forskellige fra Holstein

 

RDC x HOL

MON x HOL

JER x HOL

Overlevelse til 2. lakt, %-point

(0,2)

(1,1)

(1,4)

Overlevelse til 3. lakt, %-point

1,8

(0,1)

4,3

Overlevelse til 4. lakt, %-point

3,8

(2,5)

5,9

 

Klovsygdomme

For klovsygdomme er der kun vist resultater for de sygdomme, hvor minimum en af krydsningskombinationerne er signifikant forskellig fra Holstein. Derfor er det ikke helt de samme, der indgår i første og 2. laktation. Generelt set, har MON x HOL krydsningerne en højere forekomst af klovsygdomme end Holstein. For de øvrige krydsningskombinationer er der derimod lavere forekomst af flere klovsygdomme. Specielt såleblødning forekommer i langt mindre grad hos JER x HOL krydsninger end hos Holstein med 20,9%-point færre forekomster i første laktation og 17,8%-point færre forekomster i 2. laktation.

Tabel 9 Forskel til Holstein for 2-racekryds for klovsygdomme. Alle forskelle er angivet i procentpoint, forskelle i parentes er ikke signifikant forskellige fra Holstein

 

RDC x HOL

MON x HOL

JER x HOL

Digital dermatitis

-3,1

3,1

-4,9

Balleforrådnelse

(0,3)

2,1

(-0,9)

Såleblødning

-4,7

2,8

-20,9

Sålesår

(-0,6)

2,4

(0,3)

Hul væg, hvis linje

(-0,3)

2,5

(-1,6)

Snabelklov

(0,0)

0,2

(-0,1)

Digital dermatitis 2

-2,7

(0,4)

-5,4

Balleforrådnelse 2

(0,0)

(0,9)

-2,6

Såleblødning 2

-5,2

(1,2)

-17,8

Sålesår 2

-1,1

3,5

(0,4)

 

Øvrige sygdomme

Forskelle for øvrige sygdomme er kun angivet, hvis de for mindst en af krydsningskombinationerne er signifikant forskellige fra Holstein. For RDC x HOL krydsninger er der for alle disse sygdomme lavere forekomst end for Holstein. For JER x HOL krydsninger er det kun ketose i første laktation, der er højere forekomst af end hos Holstein, de øvrige sygdomme er der lavere forekomst af. For MON x HOL krydsningerne er der færre sygdomme, hvor de adskiller sig signifikant for Holstein, men de har højere forekomst af lemmelidelser i både første og 2. laktation samt tyk has i 2. laktation. For både reprolidelser, fordøjelseslidelser og børbetændelse i 2. laktation klarer de sig bedre end Holstein.

Tabel 10 Forskel til Holstein for 2-racekryds for øvrige sygdomme. Alle forskelle er angivet i procentpoint, forskelle i parentes er ikke signifikant forskellige fra Holstein

 

RDC x HOL

MON x HOL

JER x HOL

Reprolidelser

-2,3

(-0,6)

-3,1

Lemmelidelser

-0,7

1,2

-1,3

Børbetændelse

-1,8

(-0,9)

-1,9

Efterbyrd

-0,5

(0,2)

-0,7

Ketose

-0,4

(-0,2)

0,8

Tyk has

-0,6

(0,4)

-1,0

Reprolidelser 2

-1,7

-1,5

-2,9

Fordøjelseslidelser 2

-0,9

-1,0

-0,8

Lemmelidelser 2

-1,1

0,4

-1,2

Børbetændelse 2

-1,3

-1,1

-1,5

Tyk has 2

-0,7

0,5

-0,6

 

Konklusion

RDC x HOL krydsninger har samlet over 3 laktationer en lavere ydelse end Holstein, men klarer sig bedre end Holstein på alle andre egenskaber. MON x HOL krydsninger har en højere ydelse end Holstein og bedre frugtbarhed. De har dog også lidt vanskeligere kælvninger og dårligere klove og lemmer. Deres holdbarhed adskiller sig ikke fra Holstein. JER x HOL krydsningerne har samlet over 3 laktationer en lidt højere ydelse af værdistof end Holstein, bedre kælvningsevne, frugtbarhed, holdbarhed og sundhed, med undtagelse af mastitis og ketose i første laktation.