Thumbnail IMG 8873

VJ Glyck – første tyr fra Åst Østergård

Den økologiske kvægbruger Torben Hørlyck Jørgensen har fået sin første tyr gennem nåleøjet

På Østergård er der de sidste tre år blevet brugt kødkvæg, og får derfor ikke så mange tyre.

Der bliver holdt godt øje, og nysgerrige muler bliver stukket frem i stalden på Åst Østergård, mens Torben Hørlyck Jørgensen på opfordring forsøger at finde koen, der er mor til VJ Glyck. I øvrigt den eneste ko på Åst Østergård, der har leveret en tyr, som er havnet på brugsplanen.

- Det er første gang, vi kommer gennem nåleøjet. Det er da lidt sjovt at prøve, siger Torben Hørlyck Jørgensen.

- Vi har fået lavet en del genomiske tests i årenes løb, men vi er aldrig kommet så langt, så det er dejligt, og det kunne da være lidt sjovt at prøve igen en anden gang, tilføjer han.

Ingen store forventninger
Torben Hørlyck Jørgensen understreger dog, at han ingen store forventninger har til dette. Det handler ikke så meget om besætningens generelle niveau, men mere om en nøgtern konstatering af, at der ikke bliver produceret særligt mange tyre på bedriften.

Allerede 1. januar 2019 trådte en aftale indgået mellem Landbrug & Fødevarer, Økologisk Landsforening og Mejeriforeningen i kraft. I den var det blevet besluttet, at aflivningerne af kalve på økologiske gårde var slut. Åst Østergård er netop en økologisk bedrift.

- Og derfor har vi brugt kødkvæg de seneste tre år og får ikke så mange tyre født, forklarer Torben Hørlyck Jørgensen.

Bruger robotter
På Åst Østergård bliver der malket med robotter, hvilket langt hen ad vejen er med til at definere avlsmålene.

- Vi avler efter malkerobotterne. Det vil sige efter køer med et godt yvereksteriør, en god ydelse og et godt bentøj, siger Torben Hørlyck Jørgensen og tilføjer, at han ikke bruger meget krudt på at nærstudere brugsplanerne.

- Jeg bruger ikke mange kræfter på detaljerne i avlen, siger Torben Hørlyck Jørgensen og forklarer, at han i stedet forventer, at hans avlsrådgiver fra Viking kan føre den avlsstrategi, der bliver aftalt, ud i livet.

- Jeg har dog fået en ny fodermester, der er godt inde i avlen, og jeg tror, der bliver et rigtigt godt samspil mellem ham, mig og rådgiveren, siger Torben Hørlyck Jørgensen.

Tilbage til Angus
En af de ting, de tre skal være i dialog om, er en justering af brugen af kønssorteret sæd.

- På sigt skal vi have endnu bedre køer. Det vil sige køer med højere mælkeflow, da vi på den måde kan øge kapaciteten i robotterne, samt generel sundhed og gode lemmer, siger Torben Hørlyck Jørgensen.

- Og så skal vi have helt styr på, hvilken vej vi skal gå i forhold til brug af kønssorteret sæd og kødkvægssæd. I dag sælger vi kvier til levebrug, og vi skal have klarlagt, om vi kan udbygge dette i forhold til vores nuværende produktionskapacitet. Det afhænger også meget af afsætnings priserne på både kødkvægs-kalvene og kvier til levebrug, tilføjer han og forklarer, at han har brugt både blandingstyre og Blonde d’aquitaine, men nu mest bruger Angus.

- Vi er gået tilbage til Angus, fordi det er der, vi har de færreste udfordringer med kælvninger, og kalvene klarer sig generelt godt. Samtidig er det dem, som vores slagtekalvsproducent er mest glade for, fortæller Torben Hørlyck Jørgensen.

 

Fakta:
Åst Østergård, Billund
Antal Årskøer: 259
Årlig ydelse: 10.072 kg EKM