Article Entry Spot Reference Image (726 X 330) (6)

Årsrapport

RYK´s Årsrapport er udfærdiget i henhold til Erhvervs og Selskabsstyrelsen regler for erhvervsdrivende fonde. Bestyrelsen vælger en Statsautoriseret revisor til revision af regnskabet. Det skal fremgå af Fondens hjemmeside hvordan regler om god fondsledelse

Årsrapport 2022

Årsregnskabet udarbejdes og godkendes af Deloitte. Regnskabet gennemgås og godkendes af bestyrelsen.