Hero Line 8253

Velkommen på min bedrift - i mine støvler

Overskriften stammer fra et hjemmelavet skilt, min kollega mødte ved indgangen til en besætning. På mange måder rummer den finurlige velkomst hilsen en kultur, som mange kvægbrugere ønsker på deres bedrift. Vi vil gerne være imødekommende og byde gæster indenfor, samtidig med at vi med et forsigtigt lune appellerer til, at besætningens procedurer for smittebeskyttelse, eksempelvis støvleskift, overholdes. Det er rigtig svært at være tydelig omkring de krav, der er til gæster. Det gælder både de ”professionelle” eksempelvis dyrlæger, inseminører og montører, men også naboer eller skoleklasser, der kommer på besøg. Måske er det den lille konflikt eller anklage, der ligger i at signalere, man ikke stoler på, at folk og fæ kommer rene til bedriften? Så gæster ender tit med at slippe ind i eget tøj, for ”det går jo nok den ene gang – de har sikkert styr på det”. Sikke et stort ansvar at lægge på sine gæster og en stor risiko at udsætte sin bedrift for.

Kulturforskellen i svinebranchen og kvægbranchen er enorm, selv om det økonomiske tab ved at få smitte ind i besætningen er den samme. Jeg kan i ånden se et overbærende smil på læben hos min kammerat med den store svinebedrift, når vi diskuterer udfordringer med smittebeskyttelse i kvægbranchen. Ved hans stalde bliver man mødt af en låst dør med en pinkodelås, og slipper man ind, skal man igennem fuldt bad og tøjskift inden indgang til dyrene. Intet udstyr eller værktøj slipper ind – selv ikke mobiltelefonen! Hele indretningen af indgangsområdet til stalden signalerer, at her er der ikke noget valg eller diskussion: Besætningens retningslinjer for smittebeskyttelse skal overholdes! Hele indretningen af indgangsområdet til stalden signalerer, at her er der ikke noget valg eller diskussion: Besætningens retningslinjer for smittebeskyttelse skal overholdes! Hele indgangsområdet er indrettet, så man nærmest bliver guidet i at gøre det rigtige. Og signalværdien er utrolig vigtig, fordi den tydeligt viser, hvilken kultur man ønsker og forventer på sin bedrift.

I vores åbne kvægstalde er en pinkodelås måske en smule ved siden af skiven, men et tydeligt signal kan sendes på mange måder. Et indgangsskilt med krav om tøj og støvleskift og et forrum, hvor man naturligt guides gennem procedurerne, sætter standarden for, hvilken kultur du vil have på din bedrift. Så kan du koncentrere dig om at byde dine gæster hjertelig velkommen uden risiko.