Stemning D

Forskningsprojekt klar med spændende delkonklusion

Aarhus Universitet forsker i kødkvalitet fra Jerseykrydsninger

Spændende forskningsresultater fra Aarhus Universitet med indikationer der taler for fremtidig produktion af højkvalitets rødt oksekød fra Jerseykrydsninger. Siden 2018 har der kørt et forskningsprojekt med fokus på at indhente uudforsket viden om spisekvaliteten på kødkvægskrydsninger med Jersey som morrace og ekstensive kødracer som farrace. Hypotesen var blandt andet at spisekvaliteten, kødfarven, samt fedtmarmoreringen havde sin berettigelse i kategorien højkvalitets rødt oksekød. 

I forsøget på at producere rødt dansk oksekød er potentialet i kød fra Jerseykrydsningsstude og -kvier undersøgt. 35 krydsningsstude og –kvier er fodret på græs, slutfedet i 2-4 måneder med tilskud af kraftfoder/korn og slagtet 16-18 måneder gamle. Tyndstegen, bovkilen og inderlåret blev modnet i 18 dage og herefter analyseret for forskellige slagte- og kødkvalitetsegenskaber på Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet.

• Stude havde større netto daglig tilvækst end kvier, og Jersey × Hereford havde større muskler ved to ud af tre analyserede muskler, hvor der ingen forskel mellem racerne var for den tredje.

• For intramuskulært fedt var der kun forskelle at spore i tyndstegen, hvor Jersey × Angus havde større grad af intramuskulært fedt end Jersey × Hereford og kvier større grad end stude.

• Sammenlignet med kød fra Dansk Kalv (resultater fra FutureBeefCross) har Jerseykrydsningerne både mere intramuskulært fedt og mere mørkt, rødt kød.

• Sammenlignet med kød fra ældre malkekøer (resultater fra FutureBeefCross) har Jerseykrydsningerne mindre intramuskulært fedt, men der er ingen forskelle i farven på kødet.

Slide I Høj Opløsning
Figur 1: Effekt af alder og krydsning på intramuskulært fedt i tyndstegen (LL) hos Jerseykrydsninger (Jersey × Angus og Jersey × Hereford), Dansk kalv (Holstein × Dansk Blåhvid) og malkekøer.

Den sorte prik markerer gennemsnittet af forsøgsresultaterne, og den vertikale streg indikerer spredningen, det vil sige indenfor hvilket område, 2/3 af resultaterne ligger placeret.

 

Konklusion

Det er muligt at producere rødt oksekød af Jersey × Angus og Jersey × Hereford slutfedede kvier og stude slagtet ved 16-18 måneder. Der er meget få forskelle i kødkvaliteten mellem de to krydsninger og de to køn.

Opfølgningen på den opnåede viden i projektet, forventes at lede til yderligere
projektering og formulering af nye forsknings- og forsøgsbeskrivelser. Der er ingen tvivl om, at der på tværs af faggrupper arbejdes på en fremtid med øget fokus på danskproduceret og veldokumenteret kvalitetskød

"Der er ingen tvivl om, at der på tværs af faggrupper arbejdes på en fremtid med øget fokus på danskproduceret og veldokumenteret kvalitetskød"