Bedste Besætningsgr. Jersey Fra Tastum Jersey, Viborg

Jersey "OnFarm" dyrskue

Dansk Jersey har valgt at afholde et landsdækkende ”OnFarm” dyrskue rundt i Danmark, da en lang række lokale dyrskuer samt landsskuet som bekendt er aflyst i år.

Dansk Jersey har valgt at afholde et landsdækkende ”OnFarm” dyrskue rundt i Danmark, da en lang række lokale dyrskuer samt landsskuet som bekendt er aflyst i år.
Bent Olesen, formand for Dansk Jersey, samt Peter Larson, avlsleder i VikingGenetics vil køre landet rundt og bedømme dine udvalgte jersey køer og kvier på ejendommen.

Du/I kan maks. tilmelde 12 enkeltdyr til udstilling pr. bedrift og maks. 3 besætningsgrupper pr. bedrift.
Dommerpanelet vil oprangere, give point, og når alle udstilleres dyr er bedømt udpege følgende:

  • Grand Champion
  • Reserve Champion
  • Top 3 besætningsgrupper
  • Bedste kvie

Der er ærespræmier på spil og vinderne offentliggøres på de sociale medier.


Alle kan deltage, dog vil status for salmonella prioriteres således, at besætninger med status 2 vil blive besøgt sidst på dagen.


Tilmelding
[email protected] eller tlf. 87282000. Her oplyses følgende:

  • Besætningsnr.
  • Udstillernavn
  • Dyrenr.
  • Kvie/Ko
  • Laktationsnr.

Senest mandag d. 1. juni 2021.


Pris
Kr. 500, - pr. bedrift.

Bedømmelse vil foregå i perioden 7. -11. juni 2021. Dansk Jersey forbeholder sig ret til at indstille konkurrencen, hvis der ikke kommer tilstrækkelig med tilmeldinger. Vinderne bliver offentliggjort på Facebook. Desuden har du/I mulighed for at deltage i det virtuelle dyrskue i europæisk Jersey Forum. Ved selve ”OnFarm” skuet, vil VikingDanmark være behjælpelig med optagelser hertil. Der kan maks. udvælges 3 dyr pr. udstiller til det europæiske skue.

Vi håber, at du vil støtte dette initiativ ved at tilmelde netop din besætning.


Venlig hilsen
Dansk Jersey


Niels Erik Nilson          Thomas Søgaard
Tlf. 24604341               Tlf. 22455271