Half Hero Quarter Size (17)

Happy VH Newyear

VH Newyear er den førende toptyr på Holsteinlisten og er tillagt hos Jens Jørgen Andersen, Nibe.

Jens Jørgen Andersen har en ejendom vest for Aalborg, med 195 årskøer. VH Newyear er resultatet af en skylning, på en mor efter VH Bahrain, som i dag har +36 i NTM i 2. laktation, og giver 43,5 kg EKM pr. dag.

- Da vi skyllede moren, blev 3 kvier skyllet samme dag. Dengang var hun den bedste genomisk, og i dag er hun også den som præsterer bedst ud af de 3. Hun fungerer bare rigtig godt i hverdagen, siger Jens Jørgen Andersen.

 

VH Newyear
VH Newyear efter VH Nader x VH Bahrain ligger i top med +43 i NTM. Her får man en tyr, som kan bruges i rigtig mange besætninger, med en god
allround profil. Med et Y-indeks på 137, Fedt % på 125, og Protein % på 139, er det virkelig en spændende ydelsestyr. VH Newyear har en særdeles flot sundhedsprofil, hvor specielt klovsundhed er i top. Derudover er der et meget funktionelt eksteriør, med stærke lemmer og et yderst velegnet robotyver.
Moren efter VH Bahrain, er en rigtig god produktions ko i stalden hos Jens Jørgen. Udover den flotte ydelse, har hun også et utrolig lavt celletal, en rigtig god reproduktion, og har leveret flere
gode hundyr til besætningen. Heriblandt 2 kvier med henholdsvis +26 og +31 i NTM, og derudover en helsøster til VH Newyear med +35 i NTM.

 

Avlsstrategien
Avlsstrategien hos Jens Jørgen er klar. Han skal have mest muligt udbytte ud af det afkom der kommer. De 80% bedste kvier får derfor X-Vik, og den resterende andel kvier får konventionel sæd. 55% af køerne får kødkvægssæd og resten konventionel. Ønsket er funktionelle køer, med god sundhed og ydelse, som kan bidrage til en god økonomi.
Der er fokus på yver, malketid samt klovsundhed og frugtbarhed. Tyrekalve og kødkvægskrydsninger, laver han selv klar til slagt, og derfor er der stor fokus på at bruge de rigtige kødkvægstyre. Racen har som sådan ikke den største betydning, men tilvæksten og deres overlevelse er i fokus. Kødkvægskrydsnings kvierne skal fremadrettet laves klar til Premium kvier hos Danish Crown, hvor kvierne skal være mellem 20-30 måneder. Det giver rigtig god mening hos Jens Jørgen, da han også har gode afgræsningsmuligheder til dem.
Jens Jørgen Andersen, skyller de hundyr som er heldige at få en skyllekontrakt, og arbejdet herom kræver systematik og struktur for at skabe gode resultater.

 

Skift fra malkestald til robotter
I 2021 blev malkestalden skiftet ud med Delaval robotter. Den første blev startet i Maj 2021, og de sidste to i september 2021. Den gamle malkestald var slidt, og der skulle findes nye muligheder. Der var som sådan ikke avlet i flere år mod robotegnede køer, men det var ikke noget som gav problemer. – Ud af alle køerne, var der kun én ko, som ikke kunne malkes. Det var ikke pga. dens yver, men fordi temperamentet, var lidt for vildt. Overgangen til robotterne, var derfor ikke kompliceret og køerne kvitterer også med mere mælk.

Kort om bedriften

195 årskøer 11.719 kg. EKM pr. årsko Delaval robotter sat ind i 2021 X-Vik på 80% af kvierne 55% kødkvæg på køerne