Viking735 Sløret

Stort forsøg om "Forlænget laktation" i gang

Aarhus Universitet sætter fokus på avl og selektion

Aarhus Universitet (AU) har lige nu gang i et forsøg omkring forlænget laktation i 50 danske besætninger, med titlen ”Forlænget laktation: Optimal strategi for laktationslængde på ko- og besætningsniveau”.

Forsøget er det første af sin slags, hvor dyrene på forhånd udvælges til at skulle forlænge laktationen, og konsekvenserne følges igennem en længere periode. I hver af de 50 besætninger udvælges henholdsvis 20 forsøgskøer og 20 matchende kontrolkøer. Forsøgskøerne skal insemineres 100 dage senere end besætningens normale strategi, mens kontrolkøerne bare følger den normale plan. Køerne følges igennem laktationen og goldperioden og et stykke ind i næste laktation. Formålet er at blive klogere på konsekvenserne og mulighederne i valget af senere insemineringstidspunkt. Der er allerede nu planlagt en forlængelse af forsøget, som skal klarlægge, om forlænget laktation kan spille ind i det intense fokus på at finde klimavirkemidler. Forlænget laktation reducerer behovet for opdræt og frigiver landbrugsareal, hvilket potentielt reducerer klimabelastningen pr. kg mælk. Der mangler dog dokumenteret viden, og derfor har AU søgt Mælkeafgiftsfonden om tilskud til supplerende undersøgelse med udgangspunkt i det nuværende forsøg.

Projektet vil sætte fokus på avl og selektion efter køer med flade laktationskurver, økonomiske konsekvenser af tidlig udpegning, klimamæssige og økonomiske konsekvenser af alternative strategier, konsekvenser for mælkekvalitet, dyrevelfærd og arbejdsmiljø ved forlængede laktationer, samt værktøj til management af forlænget laktation i praksis.

VH Brixton Daughter No 57259 Torben Thorsen, Vinderup

"Formålet er at blive klogere på konsekvenserne og mulighederne i valget af senere insemineringstidspunkt."