Untitled Design (8)

DMS insemineringsplan - din sikkerhed for det rigtige tyre-match

Dyk med ned i DMS og bliv klogere på, hvordan der bliver taget hensyn til det enkelte hundyrs malkeorganer

Alle kvægbrugere har en overordnet avlsstrategi, der er udarbejdet i samarbejde med bedriftens rådgivere. Når det kommer til tyrematch på enkelt ko-niveau, er det derimod ikke noget, mange landmænd spekulerer over i det daglige. Det skyldes, at DMS insemineringsplan altid har tre tyreforslag på hver ko udarbejdet i forhold til strategien. Dette er synligt både for inseminøren eller medarbejderen i stalden, som dagligt skal bruge denne information. Men hvor kommer disse tyreforslag fra? Og er der overhovedet taget hensyn til de enkelte hundyrs styrker og svagheder? Hvad med besætningens avlsmål for malkeorganer, er der overhovedet nogen, som har tænkt på dem?

 

Her kommer tyreforslagene fra?

I DMS findes insemineringsplansfanen, hvorigennem der bliver beregnet tyreforslag for alle insemineringsparate dyr i besætningen. Oftest er det besætningens avlsrådgiver, der varetager vedligehold og besætningstilpasning i forbindelse med nye avlsværdital og ved nye strategiske tiltag i besætningen.

I forbindelse med tyrematch på ko-niveau, bliver der beregnet en match-score for hver eneste tilgængelige tyr for den enkelte ko. Den bedste ko i besætningen tildeles så sit 1. match, og efterfølgende bliver det den næstbedste kos tur til at få tildelt sit 1. match og så fremdeles. Når alle hundyr er tildelt deres bedst egnede match af det mulige, så vil tildelingen af 2. forslag starte, hvor bedste

hundyr igen står forrest i køen ved valg af tyr.

 

Opdateres efter to uger

Stort set alle DMS insemineringsplaner opdateres automatisk hver 14. dag. Dette gøres især for at sikre, at de enkelte køer bliver tildelt den korrekte type sæd i forhold til strategien. Det kan være antal insemineringer eller opdaterede avlsværdital, som kan påvirke, hvorvidt det enkelte hundyr skal tildeles malkerace X-Vik eller konventionel sæd, eller om hundyret skal tildeles kødkvægssæd.

 

Hensyntagen til det enkelte hundyrs malkeorganer

En ting er, at der praktisk set er tre aktuelle tyrevalg at vælge imellem for hvert eneste hundyr, som skal insemineres. Men beregningerne bagom tyreforslaget går meget tæt på hundyret som individ. Alle hundyr får beregnet avlsværdital for malkeorganernes enkeltegenskaber. Et hundyr kan have op til tre informationskilder i disse AV-tal og jo flere informationer, jo højere sikkerhed for den enkelte egenskab opnås der. Disse informationskilder er afstamningsværdier, genomiske tests og kåring.

Forud for tyre-match bliver alle hundyrs avlsværdital gennemgået for alle enkeltegenskaber i malkeorganer (selvfølgelig også for kropskapacitetsegenskaber og lemmeegenskaberne) og hundyr med svagheder blive tildelt en prioriteret egenskab. Herefter vil den samlede match-score så blive påvirket for hver eneste hundyr/tyr kombination, der bliver beregnet i DMS insemineringsplan.

 

Dialog er vigtig

For at opnå dine avlsmål er det vigtigste en grundig dialog med din avlsrådgiver. Det er her strategi på et overordnet plan, eksempelvis brug af kønssorteret sæd, reduceret opdræt eller salg af kvier til levebrug, skal ind i forudsætningerne på insemineringsplanen. Det er også i dialogen med rådgiveren, du skal være helt konkret, hvis der er specielle egenskaber eksempelvis malkeorganer, som du vil have ekstra fokus på. Stort set alle mål og ønsker kan blive tilgodeset via insemineringsplanen,

og avlsrådgiveren har mulighed for at indstille hensyn til eksempelvis malkeorganer flere steder i DMS og afhængig af udfordringerne, som opleves i stalden, kan dette gøres tre forskellige steder, med forskellige grader af tilpasning og styring af tyre-matchet på ko-niveau.

 

Tag endelig fat i din avlsrådgiver, hvis du ønsker yderligere snak eller uddybende forklaring til, hvordan maskineriet bag din insemineringsplan fungerer.

2022 03 30 08 26 37 Vikingnyt 1 2022 (1)