Line Fruergaard Roed Vn Srgb Web

Tvillinger - hvorfor er det nu, det sker?

Tvillingedrægtigheder er årsag til stor frustration i malkekvægsbesætningerne.
Det giver tit en række af problemer lige fra større risiko for fødsels-komplikationer og dødfødsler til tilbageholdt efterbyrd og stofskiftelidelser. Lavere produktion og reproduktionsudfordringer efterfølgende laktation er også et almindeligt billede. Tit står vi med to små kalve, måske endda en tyrekvie, som passer rigtig dårligt ind i den videre produktion. Kort sagt - der er ikke så meget godt at sige om tvillingefødsler i det moderne kvægbrug.

Men hvorfor er det nu, det sker? Der er en række risikofaktorer, der ligger bagved tvillingedrægtigheder, nemlig stigende ydelse, alder, forudgående tvillingefødsel, sæson og en stor besætningseffekt. 95 procent af tvillingedrægtighederne opstår på baggrund af dobbeltægløsning, og er således tveæggede tvillinger. Det er altså mekanismerne bag dobbeltægløsninger, vi skal se tættere på.

Køer, der løsner to æg, har forstyrrelser i hormonprofilerne i forhold til normale køer. Dette ses specielt ved højtydende køer med højt tørstofoptag. Det høje stofskifte øger leverens forbrænding af regulerende kønshormoner, og koen får svært ved at balancere sammenspillet mellem hjernens hormoner og æggestokken. Resultatet er, at flere æg får lov at vokse sig store og løsne. Risikoen for dobbeltægløsninger stiger hurtigt. Hos gruppen af køer, der yder fra 50-55 kg EKM, er der cirka 50 procent risiko for dobbeltægløsning. Risikoen halveres, hvis køerne yder fra 40-45 kg. Heldigvis er det ikke alle æg, der befrugtes, og mange drægtigheder går til grunde, inden vi kan stille drægtighedsdiagnosen. Risikofaktoren ”tidligere tvillingefødsler” er renset for ydelsens betydning og viser, at køernes genetik alene kan spille ind på risikoen for at blive drægtig med tvillinger. Det er en sammenhæng, mange besætningsejere kan kende fra specielle ko-familier. Graden af arvelighed, heritabiliteten, har en størrelse, så der avlsmæssigt kan gøres en forskel, hvis det er en egenskab, kvægbrugerne ønsker at vægte fremover. Den sidste risikofaktor er sæson, hvor undfangelse i september til november øger risikoen for tvillingedrægtigheder. Her er årsagssammenhængene ikke så klare, men spanske undersøgelser giver nogle mulige forklaringer. Spanierne finder, at risikoen for dobbeltægløsninger er højere i den kølige sæson i forhold til sommeren, og nævner faldende lysintensitet som en mulig risiko. Begge er faktorer, der er svære at påvirke i praksis, men giver anledning til at være ekstra opmærksom på dine risikokøer, der kælver i sommerperioden.