Niels Martin Krag, Højer

Alder: 52

Antal køer: 390

Race: Holstein

 

Kort beskrivelse af bedriften:

Vi driver en konventionel mælkeproduktion i traditionelle stalde med sengebåse og skrabe- og spalte gange.
Vi malker 3 gange i en traditionel 2*12 malkestald.

 

Hvorfor stiller du op til Repræsentantskabet?

Jeg vil gerne være med til at udvikle Viking.
Jeg sidder i RYKs driftsbestyrelse, og vil gerne fortsætte med at arbejde med ydelseskontrollen.

 

Hvad ønsker du at opnå med dit engagement?

Jeg ønsker at opnå indsigt og mere viden om Viking.
Jeg synes det er en spændende udvikling med RYK og Vikings sammenlægning.

 

Hvordan har du tænkt dig at bidrage til Vikings udvikling?

Ved at lytte og drage konklusioner ud fra sund fornuft.