Martin Van Vliet, Grindsted

Alder: 49

Antal køer: 150

Race: Holstein, Holstein*Jersey, Jersey

 

Kort beskrivelse af bedriften:

Besætningen går i stald fra 1999, og Holsteinkøerne er vokset fra disse rammer. Der er derfor en proces i gang, hvor der dels vha. ET-arbejde og dels ved krydsning arbejdes hen mod en Jerseybesætning. 150 årskøer.

 

Hvorfor stiller du op til Repræsentantskabet?

Jeg vil gerne være med til at præge Viking således, at vi som landmænd/ brugere får bedst mulige service og avlsmateriale til rådighed i fremtiden.

 

Hvad ønsker du at opnå med dit engagement?

Optimering af Viking.

 

Hvordan har du tænkt dig at bidrage til Vikings udvikling?

Jeg vil sige min mening åbent og ærligt - også når den måske ikke er populær.