Henrik Hedevang Haahr, Ølgod

Alder:  41

Antal køer: 425

Race: Holstein

 

Kort beskrivelse af bedriften:

Malker med 6 Lely robotter. Alt markarbejde udføres af maskinstation. Drives i dagligdagen med 3 danske medarbejdere.

 

Hvorfor stiller du op til Repræsentantskabet?

Stiller op både for at få indsigt i Vikings daglige arbejde og påvirke den fremtidige udvikling af selskabet.

 

Hvad ønsker du at opnå med dit engagement?

I første omgang indsigt i vores selskab og de fremtidige tilbud som tilbydes medlemmerne. Der kan være mange gode ideer, men de skal komme ned på bundlinjen hos medlemmerne.

 

Hvordan har du tænkt dig at bidrage til Vikings udvikling?

Komme med positive indspark til hvad der er behov for i fremtiden, for at vi også fremadrettet har et avlsselskab der er med i eliten inden for kvægavl.