Rep 1 Red

Et anderledes repræsentantskabs-møde

Vikings repræsentantskab har netop været samlet i Vingstedcentret ved Vejle. Mødet blev gennemført med stor respekt for COVID-19, og der blev naturligvis taget en lang række forbehold. 

Blandt deltagerne var kvægbruger Mette Kærgaard Iversen fra Mors, og selvom repræsentantskabsmødet var anderledes end normalt, var det et godt et af slagsen, fortæller hun.  

- Det var et godt møde. Der var god spørgelyst, gode spørgsmål og en god tone, hvilket jo ikke er givet alle steder i dag. Ikke mindst kom der gode svar på de spørgsmål, der var, siger hun.

Til repræsentantskabsmødet blev det nye europæiske samarbejde, Arcowin, som VikingGenetics indgår i, drøftet. Det samme gjorde den strategi, som efter et meget grundigt forarbejde snart skal vedtages.

- Det er naturligvis vigtigt med en god strategi. Det vil sige en strategi, som den enkelte kvægbruger kan se sig selv i, men det er også vigtigt, at være nytænkende, så strategien matcher den verden, vi lever i, siger Mette Kærgaard Iversen.  

Vikings repræsentantskab er med til at sikre, at der er tæt kontakt mellem medlemmer og resten af organisationen. Medlemmernes stemme er vigtig i Viking. Sådan har det altid været, og sådan er det fortsat. Derfor er repræsentantskabet et betydningsfuldt organ i Viking. 

Eller som Mette Kærgaard Iversen siger:
- Det er vigtigt, at der er et velfungerende  repræsentantskab i en andelsvirksomhed. Det er jo med til både at sikre, at kommunikationen når ud til medlemmerne, men også at kommunikation når fra medlemmer og opad i virksomheden. 

Vikings repræsentantskab tæller 60 medlemmer fordelt på seks regioner.