Hero Full Height Larskmoeller

Det glidende generationsskifte

Da Lars Kjær Møller blev ansat som fodermester, var tanken fra begyndelsen, at han skulle overtage bedriften på sigt.

Seks år. Så lang tid tog det omtrent at gennemføre generationsskiftet
på Binderupgaard, som Lars Kjær Møller nu står alene i spidsen for. Processen begyndte med en ansættelse. Lars Kjær Møller blev således i 2012 ansat som fodermester på bedriften, der ligger ved Aars.
- Og jeg blev sådan set ansat med henblik på generationsskifte. Det var planen fra starten. Jeg boede til leje på en af deres kvieejendomme, og vi kom til at snakke sammen om generationsskifte, siger Lars Kjær Møller.
- Jeg blev ansat, og efter et par år begyndte vi at kigge nærmere på en eventuel finansiering, men vi kunne ikke rejse en finansiering, der var attraktiv, derfor valgte vi at lave et I/S, tilføjer han.

Lærte ejendommen at kende
- Jeg lærte ejendommen at kende, før jeg for alvor blev smidt ud i det. Som ansat havde jeg desuden mulighed for at trække mig, inden vi lavede et I/S, hvis vi ikke kunne arbejde sammen. Og de kunne fyre mig, hvis de heller ikke synes, det fungerede, siger Lars Kjær Møller og fortsætter:
- Og i bankens bog var det et kæmpe plus, at de havde haft mulighed for at se mig an og se, at jeg godt kunne styre bedriften. Jeg har altid været med til møderne med banken sammen med de tidligere ejere, som virkelig har været gode til at lægge ansvaret fra sig og lade mig
komme til. Jeg tænker også, det har haft betydning, at de vidste, hvordan jeg arbejdede, og jeg tænker, og at det derfor har været nemmere at give slip.

Satser på RDM og krydsninger
Nye generationer betyder ofte nye tilgange til tingene. Sådan er det også på Binderupgaard. Lars Kjær Møller har således valgt at krydse noget af den rene RDM-besætning med Holstein.
- Men jeg har ikke umiddelbart planer om at krydse mere end halvdelen af de røde. For der er også mange styrker ved den røde ko. Det er der ingen tvivl om. De røde køer har god sundhed og gode procenter i mælken, siger han og forklarer, at fordelen ved Holstein i hans optik primært er den gode ydelse samt et godt eksteriør. Ved at halvdelen af besætningen
er krydsninger mellem RDM og Holstein, og den anden halvdel er ren RDM, håber han således at kunne balancere på den gyldne middelvej.
- Og planen er, at, den halvdel vi er startet op på, skal forblive krydsninger, fortæller han og tilføjer

- Der er ikke ret mange, der krydser fra rød til sort. Det er typisk den anden vej rundt, og jeg vil gerne se, hvad vi kan drive det til, før vi tager næste skridt, siger han og oplyser, at besætningen, som han overtog, generelt har et stort avlspotentiale. Det er blevet til adskillige skyllekontrakter, ligesom flere tyre også er solgt til Viking, hvoraf en enkelt er havnet på brugsplanen. Lars Kjær Møller er ikke passioneret, når det kommer til avl, men han kan godt lide at se en god ko, som han siger.
- Jeg får en god snak med min rådgiver om, hvilken strategi vi går efter og dermed, hvilke tyre, vi skal bruge ud fra nogle fastlagte parametre, siger han. Lars Kjær Møller har med andre ord gjort sig nogle gode erfaringer om avl, som han kan bruge i det daglige.

Hans erfaringer om at lave et godt generationsskifte og overdragelse af en besætning, får han forhåbentligt ikke brug for foreløbig. Lars Kjær Møller er 35 år, og målet er at blive på Binderupgaard til den dag, han skal på pension. Noget kommer der imidlertid til at ske.
- Jeg har ingen planer om at skulle have 400 eller 500 køer, men jeg går og drømmer om at bygge en ny kostald og få det hele samlet på samme matrikel, siger han.

Farvel til robotterne
Lars Kjær Møller synes, at robotter er for dyre i drift, og en malkestald er et bedre alternativ. I stedet for at investere i nye malkerobotter, var Lars Kjær Møller med til at beslutte, at robotterne skulle bruges, til de ikke kunne mere, og en malkestald i stedet bygges. Som sagt så gjort.
På Binderupgaard bliver der nu malket to gange i malkestald og ikke længere med robotter.
- Vi er meget tæt på at kunne levere den samme mængde mælk som robotterne. Vi fik et knæk i ydelsen, da vi skiftede, men nu er ved vi at være tilbage, siger Lars Kjær Møller og tilføjer, at han har oplevet store besparelser i vedligehold samt i forbruget af vand og el, og da der ikke længere er robotter på ejendommen, er der blevet plads til yderligere 25 køer.

Binderupgaard

Ejet af Lars Kjær Møller Antal årskøer: 194 Årsydelse pr. ko: 10.758 kg EKM