IMG 5617

Genomiske test er med til at sikre et godt resultat

"Det er på grund af økonomien i det"

På Øster Haunstrup bliver der skruet på alle knapper for at sikre et godt resultat på gundlinjen. En af de knapper er genomiske test.

Niels Haunstrup er syvende generation på Øster Haunstrup ved Herning. Slægten har således i årtier været den samme, men undervejs har måden at drive landbrug undergået en kraftig forandring. Niels Haunstrup har 18 malkerobotter til at klare malkearbejdet. Og så bruger han genomiske test systematisk.

 - Alt, hvad der bliver kælvet ind, bliver testet, siger han. Niels Haunstrup driver et moderne landbrug med den teknologi, der er til rådighed, og som kan gøre en forskel. Sådan har det været gennem alle generationerne. Målet har altid været det samme: At skabe overskud på bundlinjen. Hensynet til bundlinjen er også grunden til, at den erfarne landmand har implementeret genomiske test som en del af sin strategi.

 - Det er på grund af økonomien i det, konstaterer han nøgternt og tilføjer:

- Men som alting i vores erhverv er det ikke noget, jeg tjener millioner af kroner på. Jeg prøver at lave nogle justeringer og tjene lidt ekstra inden for alle grene af min produktion. En af de muligheder jeg har er at lave genomiske test.

En sikker selektion
Niels Haunstrup forklarer, at han bruger genomiske test til at lave en mere sikker selektion. Han sælger en del kvier, men han ønsker at beholde de bedste selv.

 - På den måde er der økonomi i det, fordi min selektion bliver mere præcis, siger han og understreger, at det billede han ser, når han malker, stemmer overens med det, som gentestene udtrykker. Niels Haunstrup bruger desuden de genomiske test til at styrke sit avlsarbejde og både lave nogle stærke tyre og nogle interessant kvier, der kan donere æg.

Vi laver en løbende evaluering af de genomiske test, men jeg synes det hænger godt sammen, både hvad angår de tyre, jeg sælger til Viking, og i forhold til at forbedre køernes gener, så de passer til malkerobotterne, siger Niels Haunstrup.

IMG 5661 Tilrettet
Niels Haunstrup med døtrene Line og Marie

Holdbarhed og ydelse
I forhold til mælkeproduktionen og avlen fokuserer Niels Haunstrup især på to egenskaber nemlig holdbarhed og ydelse.

 - Jeg går meget op i at sortere. Alt, der ligger med under 92 i en egenskab, ryger sådan set ud, fordi jeg ikke ønsker at avle videre på det, siger Niels Haunstrup og tilføjer et lille men. Hvis den genomiske test viser, at en kalv ligger under 92 på temperament, men samtidig ligger højt på lemmer, så beholder Niels Haunstrup den. Det er en konkret vurderingssag.

- Jeg går ikke så meget op i temperament, men mere om koen har stærke lemmer, som han siger.

Mere ensrettet
Ifølge Niels Haunstrup oplever han en fremgang i produktionen på Øster Haunstrup, hvor meget de genomiske test kan tage æren for, har han imidlertid svært ved at sige.

- Der er jo mange ting i det. Vi bliver jo også bedre og bedre til at passe køerne, ligesom staldene bliver bedre og bedre, siger han og understreger, at han ser en værdi i at bruge de genomiske test som et strategisk værktøj.

- Hvis der står ti mennesker og vurderer den samme ko, kommer der ikke den samme vurdering ud af det. Genomiske test giver en mere ensrettet og præcis vurdering, forklarer han.

Fakta
Øster Haunstrup v/Herning: Ejet af Niels Haunstrup
Antal årskøer: 1.052
Årsydelse pr. ko: 11.483