Billed Til Hero Spot

VH Sadudu – en toptyr fra Stenisminde

Anders Elholm Andersen fintuner konstant bedriften for at skabe den bedste bundlinje.

VH Sadudu er toptyr på Holstein-listen og kommer fra Anders Elholm Andersen, der driver landbruget Stenisminde ved Tylstrup, der ligger mellem Brønderslev og Aalborg. Han har arbejdet systematisk med skylning de sidste otte år.

- Det er dejligt, at vi nu begynder at kunne høste frugten af det skyllearbejde, vi har lavet i besætningen, siger den dedikerede mælkeproducent og tilføjer, at der foreløbigt er lavet nogle NTM-hundyr, der gør det godt i besætningen.

 

En højtydende besætning

Anders Elholm Andersen har en højtydende besætning. Han peger på skyllearbejde som en af forklaringerne.

- Vi har ikke mange problemkøer, og det er en af vores styrker, siger Anders Elholm Andersen og fortsætter:

- For mig er de bedste køer de middelstore køer, der passer sig selv, og som giver det bedste overskud på bundlinjen, fordi der aldrig er problemer.

 

Skyllearbejde har to formål

Det vigtigste formål med skyllearbejdet er at sikre, at kvierne får et højere NTM.

- Vi skyllede tre dyr sidste år, og jeg er rigtig spændt på at se, hvilke kalve, der kommer, siger Anders Elholm Andersen og forklarer, at skyllearbejdet for ham både handler om at lave gode kvier, der forbedrer hans besætning og at lave tyre, der kan blive solgt til Viking.

- Det er dejligt at sælge en tyr, så vi får råd til at lave flere skylninger, og så er det bare fedt at få sit navn på en tyr. Det tror jeg, alle landmænd synes, siger han med et smil.

Det er i øvrigt ko nummer 4224, der er mor til VH Sadudu. Hun malker i fjerde laktation, har NTM +20 og giver i gennemsnit 14.387 kg EKM. Da Ander Elholm Andersen for en del år siden begyndte at bruge genomisk test på alle hundyr, var koen blandt de første, der fik kortlagt sin genetik.

 

 

Anders Elholm Andersens Køer

Stort engagement

Anders Elholm Andersen er dybt engageret i arbejdet med at skylle og derved øge andelen af højindekskvier i besætningen.

Hans engagement i dansk kvægavl ses også i VikingDanmark, hvor Anders Elholm Andersen sidder i repræsentantskabet. Endeligt afspejler hans engagement sig også i den dialog, han har med sin avlsrådgiver, Nanna Hammershøj. Anders Elholm Andersens avlsstrategi bliver nemlig til i et tætsamarbejde med avlsrådgiveren.

- Jeg snakker jævnligt sammen med Nanna, og hun er rigtig flink til at komme forbi og kigge dyrene igennem. Jeg går også af og til ind på VikingDanmarks hjemmeside, og så får Nanna og jeg efterfølgende en snak om, hvilke tyre, der passer ind i min strategi. Anders Elholm Andersen arbejder i øjeblikket henimod at få malkerobotter, der kan erstatte malkestalden.

- Vi har altid lagt vægt på et godt eksteriør, så vi forventer, at det bliver nemt at gå fra malkestald til robot. Der er ikkemange af vores køer, der ikke har et eksteriør, som kan bruges i en robot, siger han.

Konkrete resultater

I Anders Elholm Andersens avlsstrategier holdbarheden ligeledes et fokuspunkt, og han mærker nu, hvordan netop opmærksomheden omkring holdbarhed kaster nye konkrete resultater af sig.

- Nu begynder 100.000 kg køerne atkomme som skidt fra en spædekalv. Deter dejligt, at når man sætter sig et mål,og man så kan se, at der sker noget, sigerAnders Elholm Andersen.

- At det er udtryk for et strategiskarbejde og ikke tilfældigheder. Der er kommet fire 100.000 kg køer i år, og vi kan se, der også kommer fire næste år, og at de bliver ved med at banke på.

Målet om bedre holdbarhed holder han fast i, og han kaster sig ikke over nye mål lige med det samme.

- Vi holder fokus på det, der begynder at gå godt, for det kan hurtigt gå den anden vej. Når det er sagt, så skal vi til at passe på køernes størrelse. Når de store køer får en vis alder, kan de ikke længere være i sengebåsene, siger han.