Articleentry Klovboks

Har du styr på klovene?

Er der noget, der halter i din besætning, så skulle du måske have besøg af Lasse Kruse Ledet.

Viking ønsker at hjælpe den enkelte besætningsejer med at håndtere klovlidelser og ansatte derfor i august 2020 dyrlæge Kurt Bach for at sætte større fokus på netop klovsundhed. Kurt Bach er uddannet dyrlæge, landmand og klovbeskærer og har arbejdet med klove i de seneste ti år. Som underviser på klovbeskæreruddannelsen er han med til at præge de nye klovbeskærere, og han har et indgående kendskab til deres faglighed. Fra fem års arbejde i dyrlægepraksis har han desuden et stort netværk iblandt dyrlæger og et godt kendskab til de udfordringer, som landmanden og besætningsdyrlægen står med i hverdagen. Kurt Bach vil primært arbejde med rådgivning og undervisning ude i besætningerne. Han vil derudover indsamle erfaringer om brug af forskellige produkter, indretning af stalde og håndtering af halte køer i hverdagen.

Handelsbetingelser Dscf4474 Srgb Web

Et særligt fokus
Noget andet der også kræver et særligt fokus er arbejdet med at øge mængden og kvaliteten af de klovregistreringer, der laves af klovbeskærere og landmænd i forbindelse klovbeskæring og behandling af klovlidelser. Flere og bedre registreringer vil øge overblikket over klovsundheden i den enkelte besætning, men de vil også være med til at styrke klovindekset på tyrene, så vi forsat kan avle mod bedre klove med færre sygdomme. Egenskaber for klovsundhed er således primært baseret på klovregistreringerne. Det betyder, at indekset ikke er bedre end de registreringer, der laves i forbindelse med klovbeskæring og behandling. Det er dog allerede nu et godt indeks, baseret på over 600.000 årlige registreringer lavet i forbindelse med klovbeskæring.

Sålesår

Sålesår

Tilbyder klovsundhedsbesøg
Har du problemer med halte køer, digital dermatitis og sålesår, og ønsker du at forbedre klovsundheden i din besætning generelt, så tilbyder Viking et klovsundhedsbesøg af en klovekspert. Få gennemgået din besætning og find ud af, hvor stort problemet er. Få hjælp til at lave en plan for, hvordan du kan forbedre klovsundheden i netop din besætning. Vi arbejder med at kunne forklare besætningsspecifikke sammenhænge imellem miljø, management og klovlidelser i din besætning, og vi lægger vægt på, at arbejdet udmønter sig i en konkret handlingsplan, der er lavet i samarbejde med dig som besætningsejer. Vi vil desuden inddrage besætningsdyrlægen, klovbeskæreren og rådgivere i planen, så vi får det bedste ud af alle de gode og kompetente folk, der kommer i din besætning, men det er afgørende for os, at du som ejer kan se dig selv i planen.

Med andre ord har Viking med ansættelsen af Kurt Bach skabt gode forudsætninger for, at flere konkrete handlingsplaner ser dagens lys. Det vil forhåbentligt betyde bedre klove og færre lidelser, hvilket er til gavn for både dyrene i stalden samt kvægbrugerens bundlinje.