VH Clark1 Side 14 Vikingnyt 2 2021

Har du styr på indekset for klovsundhed?

Avlsarbejde og bestræbelser på at få sundere klove i besætningen hænger tæt sammen.

På billedet over kan du se VH Clark. VH Clark har 130 i klovsundhed. Netop derfor er han brugt i store dele af verden. Her en datter fra Henrik Graversen, Juelsminde.

Klovsundhed er et samlet indeks baseret på data fra hele syv grupperinger, der indeholder de mest betydende klovlidelser. I 2011 blev indekset for klovsundhed således en del af det samlede avlsmål i NTM. Faktisk er det ganske unikt, at vi har så stærkt et indeks for klovsundhed. Det skyldes ikke mindst Nordisk Avlsværdi Vurdering (NAV), der var de første i verden til at indsamle datamateriale i en kvalitet, der var stærk nok til, at det kunne bruges til at beregne og avlsværdivurdere disse vanskelige egenskaber. Udfordringen er at skelne imellem den genetiske arvbarhed og miljøpåvirkningen.

Samlet arvbarhed

Klovsundhed har en samlet arvbarhed på 0,05, hvor de enkelte klovlidelser svinger i arvbarhed inden for 0,01-0,08. Dette er et acceptabelt og brugbart niveau for egenskaber af denne type. Det betyder, at vi er i stand til at forbedre egenskaberne via avl. Akkurat som med klovsundhed var NAV de første i verden til at indsamle datamateriale nok til at lave indekset for frugtbarhed (2005) og yversundhed (2006). Også i disse indekser er der tale om vanskelige sundhedsegenskaber med lav arvbarhed kombineret med kæmpe avlspotentiale. For frugtbarhed og yversundhed er arvbarhederne ligeledes omkring 0,03-0,05.

Her er potentialet

Det avlsmæssige potentiale for klovsundhed er i høj grad styret af den store variation, der findes inden for klovsundhed for tyrene. For Holstein, RDM og Jersey gælder det, at der er store udsving i tyrenes niveau for klovsundhed. Denne variation øger potentialet for mulig avlsfremgang – til trods for, at egenskaben er vanskelig at avlsværdivurdere.

Der er penge i forbedret klovsundhed

Den beregnede værdi af klovsundhed er defineret som årlig merindtjening per årsko. Det vil sige den øgede indtjening på både ko og afkom. Værdien af en indeksstigning er 6 kr. per årsko. Ved fokus på klovsundhed på tyrevalget vil man i en Holsteinbesætning opnå et bidrag til merindtjening på 60 kr. per årsko svarende til 12.000 kr. i en besætning med 200 årskøer.

 

Vidste du

… at arvbarhed udtrykker, hvor stor en del af egenskaben, der skyldes genetik. En arvbarhed udtrykkes enten i procent eller som et decimaltal, hvor tallet er mellem 0 og 1. 1 svarer til, at egenskaben udelukkende styres af genetik og en værdi tæt på 0 udtrykker en egenskab, som er stærkt påvirket af miljømæssige faktorer såsom pasning og fodring. Arvbarhed udtrykkes også som heritabilitet eller h2

2021 07 05 At 15 31 55 Document Pdf